НПТГ „Шандор Петьофи“ организира литературен конкурс „Любовта и свободата“

Министерство на образованието и науката, Национален дворец на децата и Национална професионална техническа гимназия “Шандор Петьофи”, гр. Разград обявяват ежегодния национален литературен конкурс „Любовта и свободата”, посветен нa патрона на НПТГ унгарският поет и революционер Шандор Петьофи.

Условия на конкурса:

YouTube

В литературния кoнкурс „Любовта и свободата” могат да участват всички желаещи ученици от VIII клас до XII клас с авторски литературни произведения.

Жанр:

 1. поезия (без ограничения на вида на поетичната творба);
 2. кратък разказ;
 3. есе.

Тема на конкурса:

Няма ограничения при избора на тема. 

Допълнителни разяснения:

Конкурсът е явен и всеки участник трябва да представи в електронен вариант, според предпочитанията си, една от следните комбинации:

 • до три свои поетични творби (по избор – стихотворение, сонет, балада, елегия, сатира, пародия);
 • една поетична творба (поема);
 • един кратък разказ до 3 стандартни печатни страници;
 • едно есе до 2 стандартни печатни страници;
 • едно стихотворение и един разказ до 3 стандартни печатни страници;
 • едно стихотворение и едно есе до 2 стандартни печатни страници.

Всички текстове трябва да са в шрифт Times New Roman 12, с разред 1.5.

Файлът с произведенията задължително трябва да съдържа и следната информация за участника:

 • три имена на участника;
 • училище, клас, възраст на участника;
 • имейл, адрес и телефон за връзка на участника;
 • имейл, адрес и телефон за връзка на училището, в което учи участникът.

Творби, които не отговарят на поставените технически изисквания за шрифт и разредка или са с по-голям обем, няма да се оценяват от журито.

Ако участникът е изпратил повече на брой от посочените в условията творби, ще се оценят както следва:

 • повече от три стихотворения – три от тях, избрани на случаен принцип;
 • повече от една поема – тази, която е с по-малък обем;
 • повече от един разказ – един от тях, избран на случаен принцип;
 • повече от едно есе – едно от тях, избрано на случаен принцип;
 • повече от едно стихотворение и един разказ – само разказът;
 • повече от едно стихотворение и едно есе – само есето;
 • повече от едно стихотворение и повече от един разказ – участникът се дисквалифицира;
 • повече от едно стихотворение и повече от едно есе – участникът се дисквалифицира.

Награди:

Определянето на победителите става въз основа на художествените качества на представените творби, а не на техния жанр. Ще се присъдят както следва Първа, Втора и Трета награда, плюс поощрителни награди.

Наградите за победителите са осигурени от НПТГ „Шандор Петьофи“ гр. Разград и от спонсори.

Адрес за изпращане на творбите: [email protected] като заглавието на имейла да бъде „За конкурса Любовта и свободата”.

Срок за изпращане на творбите до 30.03.2020г.

Победителите ще бъдат обявени на патронния празник на НПТГ „Шандор Петьофи” гр. Разград в края на април месец, а всички победители ще бъдат уведомени чрез имейл и ще получат наградите си или лично, или ако са възпрепятствани да пътуват, на посочения от тях адрес на училището, в което учат.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе