Кметовете от област Разград обсъдиха проблеми по управлението на отпадъците

По инициатива на Община Разград днес се проведе Общо събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Разград. Община Разград бе и домакин на заседанието, което бе ръководено от Областния управител Гюнай Хюсмен.

Заседанието започна с актуализиране на състава на Общото събрание на сдружението с новоизбраните градоначалници. За нов председател на Регионалното сдружение бе избран Кметът на Разград Денчо Бояджиев.

YouTube

Пред членовете на сдружението директорът на Дирекция „Програми и околна среда“ Недим Тахиров представи аргументите за необходимостта от изграждане на трета клетка на Регионалното депо за отпадъци, което се използва от седемте общини. При условие, че годишно се изхвърлят 45-50 000 кубика боклук в настоящия си вид капацитетът на депото ще се запълни през август 2021 г. За разширението му са необходими 6 654 817 лева, които Община Разград предлага да се финансират от отчисленията, които местните управи са направили в РИОСВ-Русе от 2011 до 2019 г., общата стойност на отчисленията е 10 875 630 лева. Кметът на Община Цар Калоян Дауд Аляовлу настоя за по-подробна обосновка относно изграждането на третата клетка, които данни общинските кметове да представят пред Общинските съвети. Той припомни, че от същите отчисления кметовете са взели решение да се изгради сепарираща и компостираща инсталация, поиска повече информация и за реализацията на този проект. Заместник-кметът на Община Разград Добрин Добрев съобщи, че този проект, по който съфинансирането от общините е на стойност 4 600 000 лв., е бил в риск и е под мониторинг от Управляващия орган, тъй като договорът е подписан през 2017 г., а едва през октомври 2019 г. е обявена обществената поръчка за избор на изпълнител. В момента се работи интензивно, за да се реализира проектът. Обществената поръчка е вече в напреднал етап, реалистичните очаквания са договор с изпълнител да бъде подписан към средата на месец април.

Кметовете на по-малките общини поставиха и организационни въпроси по експлоатацията на Регионалното депо, което за тях работи до 15,30 ч. и без събота и неделя, което затруднява процесите по сметосъбиране и сметоизвозване в общините. Кметът Денчо Бояджиев пое ангажимент да постави тези въпроси пред фирмата, която експлоатира депото.

Обсъдена бе и експлоатацията на изградения в края на миналата година в Разград Център за събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци, той ще може да бъде използван и от останалите общини.

Поради важността на проблемите в сферата на управлението на отпадъците и необходимостта общинските кметове оперативно да бъдат запознавани със ситуацията Кметът Денчо Бояджиев предложи и колегите му от шестте общини се съгласиха да се събират всеки месец, за да обсъждат актуални теми в тази област.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе