НТПГ „Шандор Петьофи“ е избрана да участва в международен проект за зелени идеи

Над 70 училища от цялата страна се включиха в конкурса за подбор на училища, които да участват в проект „Зелено сътрудничесто отвъд граници“ на „JA Bulgaria“ за глобалните екологични предизвикателства и опазването на приордата чрез устойчиви предприемачески решения.

Двама оценители извършиха оценката на кандидатите по следните критерии: 

  • качество на мотивацията;
  • участие в проекти, свързани със зелено предприемачество и опазване на околната среда;
  • локация на училището;
  • възрастова група, в която се планира участието по проекта;
  • сборен критерий „възможности“, който включва владеенето на английски език от учениците и учителя;
  • наличието на инфраструктура за интерактивно обуение;
  • други допълнителни ресурси, посочени от кандидаствалите.

Едно от одобрените общо 20 училища е разградската техническа гимназия „Шандор Петьофи“. Гимназистите ще се включат, заедно с още ученици от България и Норвегия в развиването на стартъп идеи за адресиране на промените в климата с помощта на ментори от еко организациите и бизнеса.

Проектът „Зелено сътрудничество отвъд граници“ се изпълнява с финансова поскрепа в размер на 143 218 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Основната цел на проект „Заедно сътрудничество отвъд граници“ е да въвлече поне 540 младежи, учители и представители на НПО, бизнеси и държавни институции от България и Норвегия в обучителни дейности по зелено предприемачество и иновации чрез сформирането на поне 8 трансгранични екипи, които ще развият иновативни продукти, услуги и ициативи за справяне с климатичните промени.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе