Фирми от Лудогорието подобриха производствените си процеси с евросредства

Снимка: ОИЦ - Разград

В Разградска област успешно са приключени 6 проекта по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., информират от Областния информационен център в Разград.

Общата стойност на инвестициите е 3 894 644 лева, от които собственото финансиране от страна на бенефициентите е 1 417 790 лева. След успешното приключване на проектите, реално изплатените средства възлизат на 2 466 872 лева.

Дейността на разградските фирми „Инокс” ООД, „Йотов” ООД и „МАТ” ООД е свързана с изработването на нестандартни метални изделия от неръждаема и черна стомана за фармацията, козметичната, минната, химическата, хранително-вкусовата промишленост и енергетиката. „Раломекс” АД гр. Завет произвежда машини за основна обработка на почвата – плугове, дискови брани, култиватори и специализирани селскостопански машини. По проектите на тези фирми са доставени и внедрени в производството специализирани високотехнологични машини за обработка на метали с цифрово-програмно управление.

„Поли Корект” ЕООД гр. Разград развива дейност в сферата на мебелното производство. Инвестицията по проекта е за високоефективно оборудване – автоматична пробивна машина и бояджийски робот.

Научно-изследователски и технологичен център по земеделие „Плантис” ЕООД извършва научно-изследователска и развойна дейност в областта на растениевъдството, управлението на добивите и качеството в земеделието. По проекта е доставена нова високоточна апаратура за лаборатория, извършваща анализ на хранителни елементи в почви, растения, хранителни продукти и проби с различен произход.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]



Присъедини се към нашите Facebook групи

Новини Разград
Новини Завет
Новини Исперих
Новини Кубрат
Новини Лозница
Новини Цар Калоян
Новини за Лудогорец
ЖК "Орел" - гр. Разград
кв. Бели лом - Разград
ЖК "Освобождение" - Разград
Новини - Североизточна България
Пътна обстановка и ПТП-та в област Разград
Върни се горе