Агенцията по заетостта посрещна представители на ОИСР и ЕК за разработването на нов проект за активиране на безработни

Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Драгомир Николов посрещна представители на Европейската комисия (ЕК) и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) на двудневна работна среща във връзка с разработването на нов проект за активиране на неактивни лица.

Проучвателната мисия е във връзка с искането на Агенцията по заетостта за подкрепа за развитието на такъв проект по Програмата на ЕК за подпомагане на структурните реформи. Искането е изцяло в съответствие с приоритетите на Министерството на труда и социалната политика за нови инициативи за неактивните лица. То е в отговор и на получената Специфична препоръка на Съвета за България от 2018 г., както и на констатациите от Доклада за България от 2019 г. за „засилване на мерките за активиране”. Искането е одобрено за финансиране от страна на Европейската комисия, като ОИСР е избрана за външен консултант, който да ни подпомага в изпълнението на дейностите по проекта.

„Агенцията по заетостта се доверява на богатия опит на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за оценката на ефективността на съществуващите мерки, процеси и услуги в дейността ни по заетостта. Смятам, че развитието на цялостна Стратегия за заетост на неактивните лица ще способства за разработването на нови мерки и услуги за неактивното население в страната ни”, заяви Драгомир Николов.

„Това е първият проект на България с генералната дирекция „Подкрепа за структурните реформи” на ЕК”, сподели в обръщението си към участниците в срещата Симоне Марино, представител на ЕК. Той обърна внимание, че водещи в сътрудничеството ни през следващата година ще бъдат три измерения – въздействие, устойчивост и иновации и постави акцент върху това, че подкрепата от страна на ЕК ще бъде преди всичко за прилагане на практика на реформите, които ще бъдат дефинирани чрез проекта. Кристин Лангенбухер от екипа на ОИСР изрази увереност в съвместната работа, като подчерта предимствата на дългогодишния опит на организацията по отношение на политиките на пазара на труда и активиране на неактивните.

В рамките на двудневната среща Агенцията по заетостта ще представи по-детайлно проектната си идея, както и своите текущи програми и услуги, насочени към неактивните лица. Екипът от българска страна ще сподели и добрите практики, които предвижда да бъдат адаптирани, за да се повиши интеграцията на хората на пазара на труда. В работен план ще бъдат обсъдени важни организационни въпроси за по-нататъшното изпълнение на проекта.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе