Откриха и ремонтираната по европроект ДГ „Незабравка“

Заместник областният управител Евгени Драганов беше гост днес, 26 февруари, на официална церемония „Откриване на обект“ по проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград“, на Детска градина „Незабравка“, гр. Разград.
Заместник-кметът Добрин Добрев и директорката на детското заведение прерязаха лентата и откриха официално обекта.

На церемонията присъстваха и г-жа Милена Орешкова – заместник-кмет на община Разград, г-жа Евгения Николова от Регионално управление на образованието в Разград, общински съветници, служители в общинска администрация Разград, родители, граждани и представители на медиите.

Водосвет за здраве и благоденствие отслужи отец Дмитрий Терзи. В церемонията участваха дечица от група „Мечо Пух“ и Мажоретен състав към ЦРД и ДГ „Незабравка“.

Проектът се реализира по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, в рамките на която се изпълнява Инвестиционната програма на Община Разград 2020, част от която е проекта. Подобряване качеството на образователните услуги е основната цел на проектните дейности, за постигането на която се инвестира в подобряване на материалната база и доставката на оборудване и обзавеждане в обекти на образователната инфраструктура на територията на град Разград – детски ясли, детски градини и училища.

Бенефициент на проекта е Община Разград.
Подобект „Реконструкция, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и оборудване на дворно пространство на детска градина № 5 „Незабравка“ е част от детските градини, чийто строителни дейности бяха изпълнени на инженеринг, обхващаш фази проектиране, авторски надзор и строителство.

Изпълнител на обекта е ДЗЗД „ОП 3 – 5“, община Търговище, с. Разбойна, а стойността на договора е 428 260,08 лв. без ДДС.

За качеството на строителния процес и навременното изпълнение на дейностите бе упражняван строителен надзор от „Агенция Стройконтрол – ВТ” ЕООД, гр. Велико Търново.

За осигуряването на по-привлекателна, по-здравословна, по-комфортна среда в детската градина е изпълнено монтиране на топлоизолация на външните стени, топлинно изолиране на покрив и подмяна на дограма с PVС.

В прилежащото дворно пространство са изравнени тротоарните настилки, изпълнена е площадкова канализация за отвеждане на повърхностните води. Над терасите на втори етаж на сградата са монтирани подвижни регулируеми сенници. В двора на градината са оформени 3 къта за игра с нови детски съоръжения. Изградена е достъпна архитектурна среда.
Следващата официална церемония е за откриване на подобект ДГ „Митко Палаузов“, на 28.02.2020 г., от 10:30 часа.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе