Заснеха филм на Фондация Кузманов свързан с повишаване вниманието и успеваемостта на учениците с участието на д-р Надие Карагьозова

„10 ЗЛАТНИ правила за повишаване вниманието и успеваемостта на децата и учениците“ е новият обучителен курс (видео-материал) за месец февруари 2020г на отдел „Образование“ на Фондация Кузманов.

Видеото е заснето с участие на различни специалисти от страната и чужбина. Курсът-урок е разработен изцяло на основа уменията, които съвременният учител трябва да притежава, за да води успешно и атрактивно образователния процес по време на учебен час. Също така са взети под внимание и съвременните образователни потребности на децата и учениците от XXI век. Видео-материалът дискутира най-успешните педагогически практики по темата, както от България, така и от чужбина по отношение на: как да постигнем висока производителност и удовлетвореност в групата в ДГ или в класната стая; стилове на преподаване; образователни особености на съвременните деца и ученици; български и чуждестранни педагогически подходи за повишаване успеваемостта на децата и учениците и др.

Сред участниците във видео-урокът е и д-р Н. Карагьозов от МКБППМН-Кубрат, която коментира необходимостта от емоционална интелигентност и култура, като успешна стъпка в превенцията на деца с проблемно поведение и с различни образователни и възпитателни затруднения.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе