Открит бе и последният обект по проекта за обновяване на образователната инфраструктура

С официална церемония и прерязване на лента днес бе открит и последният, 12-ти, обект по проекта „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград“.

YouTube

„Имаше проблеми, но търсихме най-добрите варианти за разрешаването им и в края на проекта се вижда, че това е едно добро решение за Община Разград. С този проект завършва обновлението в сферата на образованието – от най-малка възраст до завършване на средно образование са създадени много добри предпоставки децата на Разград да растат, учат и творят в добра обстановка.“ – заяви Кметът на Община Разград Денчо Бояджиев при откриването на ремонтираната ДГ“Приказка“.

Директорката на детската градина Румяна Ненова благодари на настоящата кметска управа в лицето на Кмета Денчо Бояджиев и заместниците му Добрин Добрев и Мирослав Грънчаров. „Те ежедневно бяха до нас, за да може този прословут ремонт да приключи“ – обясни тя. Ненова увери, че в обновената база децата се чувстват добре, педагозите са мотивирани да работят още по-добре, а родителите са доволни.

Лентата на обновената детска градина прерязаха Кметът Денчо Бояджиев и директорът Румяна Ненова. Преди това водосвет за здраве и благоденствие отслужи отец Дмитрий Терзи.

Сред официалните гости на церемонията бяха: заместник-кметовете Добрин Добрев и Мирослав Грънчаров, заместник областните управители Нурие Црънгалова и Евгени Драганов, началникът на РУО-Разград Ангел Петков, главният архитект на Община Разград Илин Солаков, заместник-председателят на Общински съвет-Разград Калоян Монев, ръководителят на Областния информационен център Юлиян Данаилов, общински съветници, ръководителят на проекта Недим Тахиров.

Във връзка с превантивните мерки срещу короновируса церемонията се проведе в двора на градината без участието на деца и без официалните лица да влизат вътре в сградата.

Изпълнител на ремонтните дейности в ДГ“Приказка“ бе ДЗЗД „Тракия иновативни системи“, гр. Димитровград. Сключеният договор за инженеринг с дружеството е на стойност 650 500 лв. без ДДС, в рамките на който в детската градина е извършена подмяна на амортизирана дървена дограма с нова, петкамерна PVC дограма, а на местата, където вече е била подменена – стъклопакетът е заменен с двоен.

Изпълнени са топлоизолационни системи по външни стени, по покриви, по подове над сутерен. Над терасите са монтирани сенници. Подменени са водопроводната и канализационна мрежи в санитарните възли към групите. Изпълнена е отоплителна инсталация с автоматично управление – с нов котел на течно и газообразно гориво и с алуминиеви радиатори. За осигуряване на общодостъпна среда за хората с увреждания е изпълнена оборудвана с ръкохватки рампа и във всички подменени настилки са изпълнени съответните тактилни плочи. Реновиран е целия двор, като са обособени 6 бр. детски площадки с нови съоръжения.
Консултантът, упражнил строителен надзор на обекта, е ДЗЗД „ЕЕ – Хасково – 2016”, гр. София.

В детската градина е доставено учебно, кухненско и компютърно оборудване и обзавеждане – гардеробчета, легла, съдомиялни, фурна, лаптоп и др.
Част от проекта бяха 12 обекта – 2 детски ясли, 7 детски градини, 2 училища и 1 физкултурен салон, благоустроени и ремонтирани с подкрепата на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., с финансиране в размер на 9 897 137,19 лв. Проектът се реализира по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ и е с бенефициент Община Разград. Периодът на неговото изпълнение е 29 септември 2017 г. – 29 март 2020 г. Реализацията му има за основна цел да подобри качеството на предоставяните образователни услуги на територията на град Разград чрез модернизиране на материалната база, изразяващо се във внедряването на енергоефективни мерки в сградите и благоустрояването на прилежащите дворни пространства и чрез доставката на съответното оборудване и обзавеждане за нуждите на детските и учебни заведения. Постигнатите резултати впоследствие ще способстват за опазване на околната среда и микроклимата, за намаляване на енергопотреблението, за осигуряване на по-рентабилна експлоатация на сградите, за подобряване на условията за протичане на учебно-възпитателния процес и условията на труд.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе