Проведе се заседанието на Областния кризисен щаб за борба с коронавирус инфекцията

Днес, 13 март 2020 г. в зала 712 на Областна администрация Разград се проведе заседание на Областния кризисен щаб в област Разград за борба с Коронавирус инфекцията.

Гюнай Хюсмен – Областен управител на област Разград призова да се предприемат правилните и навременни действия за осигуряване здравето и спокойствието на гражданите в област Разград. Той информира, че в Областна администрация Разград са предприети вътрешноорганизационни мерки за превенция срещу навлизането и разпространението на COVID-19 в административната й сграда.

Вижте последните корекции в заповедта на здравния министър след последните препоръки на Националния оперативен щаб

Всички отговорни институции докладваха, че се работи в координация и синхрон по засилване на превантивната дейност срещу навлизането и разпространението на Коронавирус инфекцията на територията на област Разград.

Свикаха извънредно заседание на Областния кризисен щаб за борба с коронавируса в Разград

Раздадени са лични предпазни средства на нуждаещите се институции по приоритетност. МБАЛ „Свети Иван Рилски”, гр. Разград е в готовност за работа в условия на извънредното положение. Създаден е кризисен щаб в болницата и алгоритъм за работа при възникване на случаи за прием и лечение на пациенти със съмнение за зараза с COVID-19.

Областният управител призова компетентните институции да засилят конрола по превенция разпространението на COVID-19 и в частния сектор, и препоръча ОДБХ – Разград да се засилят контролните мерки на доставчиците на хранителни стоки. Кметовете на общини благодариха за съдействието на Областния управител да бъдат доставени предпазни средства за служителите в техните администрации.

31 са общо случаите на COVID-19 в България

След проведената дискусия, членовете на щаба приеха следните решения:

  • всички териториални структури на централната изпълнителна власт, местни власти, кметства и други учреждения незабавно да приемат вътрешноорганизационни правила за превенция срещу навлизането и разпространението на COVID-19 в административните им сгради;
  • в социалните услуги от резидентен тип за възрастни хора да бъдат предприети следните мерки: да се ограничи достъпа на външни лица, да се засилят медицинските грижи за потребителите на услугите, да се правят по-чести прегледи за наличие на домуващи и на служители с грипоподобни симптоми, да не се допускат служители с грипоподобни симптоми на работа, домуващите да се самоизолират и да не се събират на мероприятия и събития като празници, рождени дни и т.н.;
  • да бъде въведена система за подобряване на комуникацията и координацията между членовете на Областния кризисен щаб в област Разград за борба с Коронавирус инфекцията като всеки ден в 11 часа общинските кметове, директорът на Регионалната здравна инспекция, директорът на Областна дирекция на МВР и началникът на Регионално управление на образованието да изпращат по електронна поща до Областния управител доклад за обстановката.

В края на заседанието беше съобщено, че със заповеди на Министъра на образованието и на Министъра на здравеопазването се преустановяват учебните занятия и всички извънкласни мероприятия в училищата, както и на посещенията на децата в детските градини и ясли в цялата страна.

Преустановява се провеждане на всякакъв тип масови мероприятия, вкл. спортни, културно-развлекателни и научни. Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите.

Областният управител ще окаже пълно съдействие, като създаде организация за осъществяването на контрол по изпълнението на разпоредените мерки.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе