Националният статистически институт призовава хората и фирмите да участват в проучванията по телефон и имейл

Националният статистически институт призовава гражданите и фирмите да отговарят на анкетите, които се правят при статистическите проучвания, по телефона или мейла. Институтът променя организацията си на работа с грижа за здравето и сигурността на служителите си, респондентите и потребителите и във връзка с мерките за ограничаване на разпространението на коронавируса. Интервютата „лице в лице“, които се правят чрез директен контакт с гражданите, са преустановени още при обявяване на извънредното положение.

Изследвания и респонденти

Изследванията на домакинствата се провеждат по телефон или чрез електронната поща, където това е възможно. Резултатите от тези изследвания са още по-важни в извънредната ситуация и са основа за оценка на ефекта от предприеманите мерки и отражението им върху заетостта и условията на живот. 

Към настоящия момент се провеждат „Наблюдение на домакинските бюджети“  и „Наблюдение на работната сила“.        Събирането на данни за „Наблюдението на доходите и условията на живот“ (EU SILC) ще започне след 15 април. Представители на НСИ ще се свържат с определените на случаен принцип домакинства по телефона и ще ги помолят да отговорят на въпросите от анкетата, да изпратят отговори по електронната поща или да попълнят отговорите си в електронна форма онлайн.

Данните ще се използват единствено и само за статистически цели, както при всички изследвания на НСИ. Всяко домакинство, което е попаднало в извадката и получи телефонно обаждане или мейл, преди да отговори на въпросите, ще може да се обади на регионалните ни офиси, контактите на които са достъпни на интернет страницата на НСИ. Хората ще могат да проверят дали обаждането по телефона е от сътрудник или служител на НСИ, какви са неговите имена, за кое изследване се обажда и т.н.

Част от домакинства, с които НСИ ще се свърже, вече са участвали в предишни вълни на наблюдение в съответното изследване.  

Наблюдението на потребителските цени в момента се извършва въз основа на цени на стоките, публикувани в интернет, където това е възможно. Заради усложнената епидемиологична обстановка обходите на търговските обекти, които са все още отворени, са спрени. До 13 март 2020 г. наблюдението бе проведено както до момента и около 60% от цените са регистрирани.

Бизнес изследванията, които се правят чрез онлайн анкети, се провеждат, както и досега. При необходимост се осъществява контакт с компании, отговорите на които са съществени за мониторинга на определена дейност.

Изследванията с източник административни регистри и бази данни, както и изследванията с източник респонденти – юридически лица се провеждат по график и резултатите от тях ще бъдат публикувани съгласно Календара за разпространение.

След затваряне на границите е прекратено извършването на терен на изследването „Пътувания на българите в чужбина и посещения на чужденци в България“, което се провежда на контролно-пропускателните пунктове и аерогари в София, Варна и Бургас. Данните за него ще бъдат само от административни източници.

Пробното преброяване бе отложено с месец и трябва да започне на 20 април. Обсъжда се вариант то да бъде проведено само по електронен път.

 

Потребители

Приемната за потребителите на статистическа информация работи с непроменено работно време. НСИ насърчава гражданите и фирмите да заявяват необходимите им услуги чрез електронна поща [email protected].

Информация за услугите може да се види на адрес:

 https://www.nsi.bg/bg/node/42/basic-page/.

На разположение е и Информационна система ИНФОСТАТ:

  https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/external/login.jsf.

Всички изготвени справки и удостоверения (Удостоверение за КИД и статистическа информация) могат да се получат по имейл след заплащане по банков път.

Заявките за достъп до Информационна система „Бизнес статистика“ могат да се обработват изцяло по електронен път безплатно.

Изключение: Заверено копие на Годишен отчет за дейността се получава само лично от управител или упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице в Приемната на НСИ. Поради спецификата на услугата не може да се използва лицензиран пощенски оператор.

Библиотеката на НСИ временно е прекратила достъпа до читалнята за външни посетители. Можете да използвате ресурсите на Дигиталната библиотека чрез сайта https://www.nsi.bg/biblioteka/  или  https://www.nsi.bg/statlib

Участвайте, има значение!

Екипът на Националния статистически институт призовава членовете на домакинства, попаднали в извадки на изследвания, както и представителите на бизнеса да отговорят на анкетите.  Само така обществото ще има  точна и навременна информация за икономиката, социалната сфера, демографията и околната среда.

Участието в изследванията ще подпомогне процеса на вземане на информирани, държавнически решения за по-безболезнено преминаване на хората и бизнеса през кризата и за преодоляване на негативните последици върху всички сфери на обществения, социален и икономически живот.

RazgradNews призовава всички съграждани да спазват стриктно предпазните мерки на правителството! Изолацията е най-ефикасното спасение! Стойте вкъщи!

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Присъедини се към нашите Facebook групи

Новини Разград
Новини Завет
Новини Исперих
Новини Кубрат
Новини Лозница
Новини Цар Калоян
Новини за Лудогорец
ЖК "Орел" - гр. Разград
кв. Бели лом - Разград
ЖК "Освобождение" - Разград
Новини - Североизточна България
Пътна обстановка и ПТП-та в област Разград
Върни се горе