Обявени свободни работни места в област Разград към 1 юни

Бюро по труда – Разград /общините Разград, Лозница и Цар Калоян/

1 шофьор на лекотоварен автомобил, средно образование, кат”В”
1 пълнач, средно образование
1 продавач – консултант, средно образование
1 застрахователен инспектор ,средно/висше образование, високо ниво на компютърни умения
1 барман, средно образование
1 сервитьор, средно образование
1 готвач, средно образование, квалификация
1 помощник-готвач, средно образование
3 работника в кланица, основно образование
3 работника, обработка на вътрешности, основно образование
4 машинни оператори, смесване в хим.процеси, средно образование
2 електромонтьори, средно техническо образование
1 лекар в Спешна помощ, висше образование „Медицина”
1 медицинска сестра, висше образование
1 машинист, пътно-строителни машини, основно/средно образование, правоспособност
1 оператор на инсталация за размесване на бетон, средно образование
1 бетонджия , основно образование
1 специалист поддръжка във фармацевтична промишленост, средно образование” Химични технологии”
2 машинни оператори, фармацевтични продукти, средно образование „ Химични технологии”
1 началник склад, средно образование
4 оператори, контрол на процеси във фармацевтично производство, средно образование „Химични технологии”
1 работник, производство на мелничарски продукти, средно техническо образование
1 специалист с контролни функции във фармацевтично производство , средно техническо образование
1 специалист доставки, средно образование
1 специалист поддръжка, средно образование
1 оператор електрическа подстанция, средно техническо образование
2 електротехници в промишлено предприятие , средно техническо образование
2 монтьори, ремонт на машини и оборудване , средно техническо образование
2 монтьори, поддръжка на инсталация , средно образование „Хладилна техника”

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

– За обучение по време на работа
2 продавач-консултанти
1 електромеханик

Бюро по труда – Исперих /общините Исперих и Самуил/

1 хигиенист, основно образование
1 технолог, спец. „Технология на порцеланово и фаянсово производство”, по чл.38, ал.1 от ЗХУ, висше магистър

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в едно направление:

– За обучение по време на работа

– 1 сервитьор
– 1 барман

Бюро по труда – Кубрат /общините Кубрат и Завет/

1 водач на тежкотоварен автомобил, основно образование

*За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]dm petroleum

Върни се горе