Областният управител Гюнай Хюсмен ръководи заседание на Областния съвет по условия на труд в област Разград

Снимка: Областна администрация - Разград

Днес, 18 юни 2020 г. в зала 712 на Областна администрация Разград се проведе редовно заседание на Областния съвет по условия на труд в област Разград.

Заседанието беше ръководено от Областния управител на област Разград – Гюнай Хюсмен.

На заседанието присъстваха зам. областния управител на област Разград Евгени Драганов. Катя Филипова – директор на Дирекция „Инспекция по труда” – Разград,  Симеон Захариев – Председател на Регионална търговско-провишлена и земеделска камара – Разград, Цветанка Цонева – изпълнителен директор на Сдружение „Стопанска камара Разград”, Георги Атанасов – представител на КРИБ – Разград, секретарят на Съвета и главен експерт в Областна администрация Разград – Красимира  Димитрова и Анелия Чутуркова – главен експерт в Областна администрация Разград.

Директорът на дирекция „Инспекция по труда” Разград представи отчет за контролната дейност на Дирекцията за периода 01.01.2020 г. – 31.05.2020 г. и основни приоритети в дейността и́ през второто полугодие на 2020 година.

Тя информира, че за посочения период на 2020 година, въпреки извънредната ситуация с COVID-19, инспекцията е извършила 136 проверки по спазване на трудовото законодателство в 130 предприятия, с работещи в тях 11 572 лица, като 11 от тях са посетени за първи път. Извършени са 35 последващи проверки на места в предприятия, в които са констатирани многобройни и/или груби нарушения, както и тежки трудови злополуки. Предприети са 1429 принудителни административни мерки – предписания. Броят на констатираните нарушения през периода е 740, като 435 от тях са по Закона за безопасни условия на труд, а 305 – по трудови правоотношения. При извършените проверки са съставени 31 акта за установяване на административно нарушение: на нормите на ЗБУТ – 7 бр. и по трудови правоотношения – 24 бр. Издадени са 25 наказателни постановления, от тях са връчени 19 и 1 е влязло в сила. През отчетния период Инспекцията констатира увеличаване броя на сигналите на трудовото законодателство, касаещи работата на български граждани в чужбина, както и комадировани от български работодател.

Основен приоритет в дейността на Инспекцията по труда през 2020 г.  е извършването на следните видове проверки: на предприятия в рискови производства и дейности; с цел превенция на недекларирания труд; в строителството; по спазване разпоредбите на закона за трудова миграция и трудова мобилност и др.

Станимир Стойчев – старши инспектор в Териториалното поделение на НОИ – гр. Разград представи анализ на трудовия травматизъм в област Разград, за периода 01.01.2020 г. – 31.05.2020 година. Той представи информация за състоянието на трудовия травматизъм в Област Разград през посочения период на 2020 г. Старши инспекторът информира, че през периода на територията на Разградска област са декларирани 13 бр. злополуки, от тях 9 са признати за трудови, а една е в процедура по разследване. През периода няма декларирани злополуки със смъртен изход.

Тези случаи са в икономически дейности, които бележат трайни тенденции през последните 2-3 години с увеличение на честотата и тежестта на злополуките.

Отрасловото разпределение на регистрираните трудови злополуки на територията на област Разград през периода е:

  • Държавно управление – 3 бр. /25%/;
  • Сухопътен транспорт – 2 бр. /17%/;
  • Други – с по 1 бр. злополуки – общо 7 бр. /58%/.

Запазва се тенденцията от последните години, да преобладават злополуките с пострадали лица на по-висока възраст: лица на възраст над 50 г. – 8 пострадали, от 41-50 г. – 2 пострадали и от 31-40 г. – трима пострадали.

В заключение г-н Стойчев посочи, че през отчетния период в ТП на НОИ Разград няма регистрирани професионални заболявания.

Георги Атанасов – представител на КРИБ – Разград изрази мнение, че не вижда защо работодателите да крият трудови злополуки, при положение, че ако те не регистрират съответната трудова злополука и се стигне до съдебно дело, работодателите търпят големи санкции, ако злополуката не е била обявена и регистрирана.

Обсъдени бяха проблеми и добри практики по осигуряване безопасни и здравословни условия на труд. Председателят на Регионална търговско-промишлена и земеделска камара – Разград представи информация за добри практики, прилагани по осигуряване на БЗУТ във фирми, развиващи дейността си в област Разград, като акцентира върху дейността на службите за трудова медицина. Той информира, че зам. директорът на РТПЗК – Разград – Слави Илиев участва в работна група към Министерството на здравеопазването и МТСП по актуализиране на нормативни актове в областта на ЗБУТ.

Областният управител благодари на отговорните държавни институции, за професионално извършената работа, въпреки извънредната ситуация с COVID-19 и призова тях и работодателските организации да продължат с усърдната работа за подобряване условията на труд и нaмаляване броя на трудовите злополуки.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе