Микро и малки фирми от Лудогорието започнаха да получават безвъзмездна подкрепа за преодоляване на последствията от пандемията COVID-19

Първите 7 фирми от Разградска област подписаха договори и започнаха да получават помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, съфинансирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. Това става ясно от информация на ОИЦ-Разград.

Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по проектите в Лудогорието е на стойност близо 60 000 лева, а индивидуалните бюджети на одобрените проекти са между 3 000 и 10 000 лева. Сред получателите има представители на различни сектори – шивашко, мебелно и сладкарско производство, транспорт и предоставяне на различни видове услуги, както и бенефециенти на средства от европрограмите по успешно приключили проекти.

Скоро се очаква да бъдат финансирани и следващи подали проектни предложения кандидати.

Екипът на ОИЦ – Разград извърши значима по обем информационна и консултантска работа и съдейства на много желаещи да се възползват от безвъзмездната помощ.

Целта на процедурата е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Очакваните резултати се изразяват в постигане на положителен ефект и стабилност на работните места. В резултат от изпълнението на проектите се очаква предприятията, получили подкрепа, да продължат дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.

Областен информационен център – Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Присъедини се към нашите Facebook групи

Новини Разград
Новини Завет
Новини Исперих
Новини Кубрат
Новини Лозница
Новини Цар Калоян
Новини за Лудогорец
ЖК "Орел" - гр. Разград
кв. Бели лом - Разград
ЖК "Освобождение" - Разград
Новини - Североизточна България
Пътна обстановка и ПТП-та в област Разград
Върни се горе