Язовир „Юпер“ беше предаден днес за стопанисване на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовирите“

Уреждане на въпроса със стопанисването на язовир „Юпер“, община Кубрат, бе тема на работна среща в Областна администрация Разград днес, 07.07.2020 г.

На срещата, която беше открита от зам. областния управител Евгени Драганов и ръководена от Орхан Бедиханов – директор на дирекция „АКРРДС“ в Областна администрация – Разград, присъстваха и представители на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовирите“, клон Варна.

Съгласно изменение от м. август 2019 г. на Закона за водите, общините могат да прехвърлят собствеността върху язовири – публична общинска собственост на държавата, респективно на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовирите“, създадено поради липсата на финансова възможност и технически капацитет в общините за управлението на язовирите. Лошото състояние на общинските язовири и липсата на средства за тяхното поддържане в добро техническо и безопасно състояние бяха сред мотивите те да бъдат прехвърлени на държавата.

В тази връзка беше подписан Протокол за предаване на имот-държавна собственост – язовир „Юпер“, на основание чл. 139 от Закона за водите, в изпълнение на договор за дарение от 03.02.2020 г. на община Кубрат, към Областна администрация – Разград на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовирите“. Ремонтът на язовира се очаква да започне през месец август.
Предстои прехвърлянето по същата процедура на язовирите „Звънарци“ и „Бисерци“.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе