Съдебните зали в Окръжен съд Разград ще бъдат с променена номерация от 1 септември

Със заповед на и.ф. административен ръководител – председател на Окръжен съд Разград Лазар Мичев от 1 септември 2020 г. се променя номерацията на съдебните зали, които се намират на третия етаж в съдебната палата. Залата, в която преимуществено се гледат граждански дела от №3 става №4, а тази, в която се разглеждат наказателни дела – от №4 вече ще бъде №5.

Трите съдебни зали на Районен съд Разград, които се намират на първия етаж, запазват номерацията си съответно от № 1 до №3.

YouTube

Със същата заповед се регламентира и възможността при необходимост като резервна зала, след като бъде оборудвана с необходимата техника, да се ползва и заседателната зала на третия етаж.

 

 

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе