В област Разград установиха 33 случая на недеклариран труд и нарушаване правата на работното място

Един от основните приоритети за КНСБ е борбата със сивата икономика, която по данни на НАП, нанася вреди в размер на над 400 млн. лв. годишно на бюджета. От друга страна работещите, които упражняват труд недекларирано, губят и трудови и осигурителни права. Те се лишават от обезщетения или получават такива в по-малък размер при оставане без работа, при болест, бременност и раждане, при пенсиониране, труден достъп до кредити. Недекларираният труд у нас е най-вече сред наемните работници – 97%, и съвсем малък процент сред самонаетите.

В Седмицата на действието на Европейската кампания за деклариран труд (21-25 септември), КНСБ, представи резултати от функционирането на мобилното приложение за сигнали VOX, което беше създадено през м. юни миналата година с цел, да се бори срещу сивия сектор. Към настоящия момент има над 100 хиляди сваляния от магазините App Store и Google Play. Приложението е обвързано с Главна инспекция по труда, НАП и Комисия защита на потребителите. То е напълно безплатно и е достъпно 24 часа – 7 дни в седмицата.

YouTube

Общо сигналите в приложението за цялата страна са 108 броя, като 102 от тях са негативни, а 6 са подадени като позитивни сигнали. Строителството, селското стопанство, хотелиерството и ресторантьорството, леката промишленост и търговията са секторите с най-голям ръст нарушения. Местната структура на КНСБ е съдействала за подаване на сигнали от граждани и в сферата на образованието, строителството, търговията, културата. След получаване на сигнала, той се обработва и препраща към съответната институция. Извършени са проверки и при наличие на нарушение, са предприети необходимите мерки към съответните фирми или институции. След извършената проверка, подателят се уведомява за резултата.

Най-честите сигнали, които се получават в регионалната структура на синдиката са свързани предимно с неправомерно ползване на работниците на неплатен отпуск без тяхно изрично съгласие, прекратяване на трудовите правоотношения и свързаните с тях обезщетения, фиктивно намаляване на работното време, принуждаване на хората да подадат заявления за напускане по взаимно съгласие и др.

Извършени са 9 съвместни проверки с Дирекция „Инспекция по труда”-Разград. По техни данни, от началото на годината в областта са установени 33 случая на лица, работещи без предварително сключен договор. Работодателят се санкционира с Акт за установяване на административно нарушение, следван от Наказателно постановление за всеки случай поотделно. Извършва се последващ контрол с приоритет в тези предприятия. Работодателите, допускащи недекларирана заетост се поставят под засилен контрол, който е особено тежък при установяване на работа без трудов договор при непълнолетни и без разрешения от Инспекция по труда. При тези случаи се уведомява Прокуратура.

 КНСБ настоява за дългосрочно и устойчиво финансиране на мерките за справяне с недекларирания труд, както и точни национални данни по темата.

 

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе