През ноември в Разградско е отчетена най-ниската безработица след края на извънредното положение

Равнището на регистрираната безработица в област Разград през ноември е 9,3%. Това е най-ниската регистрирана стойност след края на извънредното положение на 13 май 2020 г. Равнището на безработица показва намаление с 0,4 процентни пункта спрямо м. октомври. На годишна база е налице намаление от 0,6 п.п. Равнището на регистрираната безработица в страната е 6,7% през ноември.

В края на месец ноември регистрираните безработни в трите бюра по труда в област Разград според Административната статистика на Агенцията по заетостта са 4848, като спрямо октомври намалението е със 192 лица, а в сравнение с ноември 2019 г. – с 308 лица.

YouTube

По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Самуил – 25,6% /617/, следвана от Завет – 13,2% /462/, Лозница – 12,8% /504/, Кубрат – 12,6% /866/, Исперих – 10,6% /967/, Цар Калоян – 8,9% /235/, а най-ниско в Разград – 5,1% /1197/.

За ползване на посредническите услуги през месеца са се регистрирали нови 598 безработни лица и 7 лица от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери.

През м. ноември броят на започналите работа е 350, като 66,6% от тях са устроени в реалната икономика. Други 8 търсещи работа лица от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място през ноември чрез бюрата по труда. В сравнение с м. ноември 2019 г. се увеличаване на започналите работа с 24,1%. Най-много започнали работа лица се отчитат в сектори държавно управление (26,3%), преработваща промишленост (17,7%), транспорт (12,6%), търговия (12,6%), хуманно здравеопазване и социална работа (6,3%) и др.

Работа на субсидирани работни места са започнали 117 безработни лица-34 по програми и мерки по ЗНЗ и 83 по схеми по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Схемата „Заетост за теб” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, която стартира през месец юли като антикризисна мярка е осигурила заетост на 113 лица, като само през ноември са сключени трудови договори с нови 18 безработни.

Антикризисните мерки за краткосрочна подкрепа на заетостта, популярни като трети дизайн на 60/40 или ПМС 278/2020 г. и 80/20 или „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” осигуриха запазването на заетостта на 653 лица към края на м. ноември.

Заявените работни места на първичния трудов пазар са 148, като 38,5% са от частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени  в сектори хуманно здравеопазване и социална работа (17,6%), преработваща индустрия (16,2%), държавно управление (14,9%), образование (11,5%), търговия (10,1%)  и др.

Най-търсените професии през месеца са учител, продавач, разносвач, общ работник, санитар, домашен помощник, военнослужещ и др.

[1] Изчислено като дял на регистрираните безработни в трите бюра в областта от икономически активното население на възраст 15-64 г. , установено при Преброяване 2011 г.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе