Разградската болница получава допълнително оборудване за борба с COVID-19

Многопрофилната болница за активно лечение  „Св.Иван Рилски” в Разград получава допълнително финансиране за закупуване на нова рентгенова тръба за скенера на лечебното заведение и дигитален подвижен графичен рентген.

Средствата за новото оборудване се осигуряват от Министерството на здравеопазването със съдействието на народния представител Десислава Атанасова.

МБАЛ – Разград е областна болница и обслужва  населението в Разградски регион. От  началото на обявената епидемична обстановка със заповед на министъра на здравеопазването бяха определени отделенията и леглата за пациенти с COVID-19. Към настоящия момент  лечебното заведение оперира с 107 легла, за които има сключен анекс със Здравната каса.  

Допълнително разкритите легла за пациенти с COVID-19  са чрез вътрешно преструктуриране за сметка на леглата в останалите структури.

От началото на месец май тая година броят на пациентите с COVID-19, нуждаещи се от стационарно лечение, прогресивно нараства. В същото време общинските болници не поемат пациенти с тежка клиника на COVID-19 и ги насочват към областната болница.

За периода май – ноември 2020 година през лечебното заведение са преминали 469 пациенти с COVID-19, на които са извършени образни изследвания и при необходимост уточняване със скенер.

Съществен проблем се оказа медицинската апаратура в Отделението по образна диагностика, което разполага със скенер и един стационарен апарат за графии, силно амортизирани, и един портативен апарат. С тези апарати се обслужват стационираните пациенти, включително  и тези с COVID-19.

Ръководството на  „МБАЛ „Св.Иван Рилски” – Разград” АД най-сърдечно  благодари за съпричастността, добрата воля и подкрепата, която получава. Смятаме, че с този жест работата в здравното заведение ще се облекчи.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе