Намалиха санкциите заради замърсяване на ВиК оператора в Разград и Лозница

Намалени са текущите месечни санкции (ТМС) на оператора „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД, който стопанисва, експлоатира и поддържа градските пречиствателни станции (ГПСОВ) в градовете Разград и Лозница.

За установено замърсяване на водите на река Бели Лом през лятото на миналата година на „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД е наложена ТМС в размер 66 376 лв. След предприетите от оператора действия по ремонт и почистване на отделните елементи от пречиствателната станция в Разград, експерти на РИОСВ-Русе са извършили контролно пробонабиране на заустените отпадъчни води. Анализът на водните проби показаха значително намаляване на замърсяването на водния обект. Поради това, текущата месечна санкция е намалена от 66 376 лв. на 6514 лв.

YouTube

Аналогично, текущата месечна санкция на ГПСОВ-Лозница е намалена от 4656,46 лв. на 387 лв. Извършено е основно почистване на вторичния утаител на станцията, което значително е намалило превишените стойности на показател общ азот, определен в разрешителното за заустване. Тези резултати влияят върху намаляване замърсяването на водния обект – Лознишко дере, в което се заустват отпадъчните води на гр. Лозница.

На „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД са дадени предписания със срок постоянен да се поддържат в техническса и експлоатационна изправност пречиствателните съоръжения.

Двата обекта, стопанисвани от „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД са включени в плана за контролна дейност през тази година.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе