Замърсяване на водата в Исперих, от ВиК съветват да не се използва за питейни и хранителни нужди до второ нареждане

Поради съмнение от замърсяване на питейната вода, „ВиК“ ООД в Исперих препоръчва на своите потребители да не се употребява водата…

Намалиха санкциите заради замърсяване на ВиК оператора в Разград и Лозница

Намалени са текущите месечни санкции (ТМС) на оператора „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД, който стопанисва, експлоатира и поддържа градските пречиствателни станции (ГПСОВ)…

Множество замърсени терени в областите Русе, Разград и Силистра са констатирани при проверките за чистота на населени места

Експертите на РИОСВ-Русе установиха множество замърсени терени при проверките за чистота на населени места. От началото на годината са извършени…