Близо 5% се е увеличила безработицата в три общини в Разградско само за месец

Равнището на безработица за страната по официални данни на Агенцията по заетостта (към 31.01.2021 г.) в общините Разград, Лозница и Цар Калоян е 7%.

Регистрирани безработни лица в трите общини е 2096 души. Това е увеличение на безработицата спрямо предходния месец със 99 лица или 4,7% и намаление със 128 лица спрямо януари 2020 г.

YouTube

По възраст:

 • до 24 г. – 3% /при 2,9% за предходния месец/;
 • от 25 до 29г. – 5,48% / 5,8% за предходния месец
 • от 30 до 49 г. – 48,23% / 49,8% за предходния месец;
 • над 50 г. – 43,27% /41,56% за предходния месец.

По професионален признак:

 • с работнически професии – 27,05% /при 30,05% за предходния месец/;
 • специалисти – 23,75% /23,83% за предходния месец;
 • без квалификация– 49,18% / 45,66% за предходния месец.

По признак образование:

 • с висше образование – 12,78% /при 13,21% за предходния месец/;
 • със средно специално и професионално образование – 37,26% /40,36%/;
 • със средно общо образование – 9,25% /8,9%/;
 • с основно и по-ниско образование – 40,7% /37,5%/.

Без квалификация са 1031 души (49,18%), което е увеличение със 119 лица (11,54% ).

 

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе