Работилница „Дизайн и конструиране” за възпитаниците на разградското училище „Отец Паисий”

Основно училище „Отец Паисий“ град Разград спечели конкурсната процедура за изграждане на STEM-център – работилница „Дизайн и конструиране“ на стойност 55 000 лв., който ще радва учениците от 1 до 4 клас. Вече е в ход проектната идея за разработването на творчески скици и схеми на конструкции, тяхната дигитална обработка и създаването на физически конструкции с използване на система от STEM конструктори. За целта две от класните стаи и прилежащият коридор в учебното заведение ще бъдат трансформирани в помещение с обща площ 240 кв.м., където ще се обособят многофункционални зони за работа: Мейкърспейс зона (Работилница), Презентационен/конферентен център и Зона за индивидуална работа.

Работилницата е мястото за реализиране на дизайнерската и конструктивна дейност, предварително обсъждане и планиране, екипна организацията на работа за децата и преподавателите. Малчуганите ще разполагат с 2 работни офис-острова за сканиране на ръчно направени скици и рисунки, за дигитализиране и допълнително софтуерно обработване, както и за режими на учене „преживяване“ и „огнище“.

Презентационният център и зоната за индивидуална работа дават възможност  за конферентни връзки с външни специалисти и експерти, също така за режим на учене „на върха“.

Предвижда се разработване на учебно съдържание по нов предмет „Дизайн и конструиране“, а работата се организира в извънкласна форма с учениците. Дейностите в STEM-центъра покривaт теми от учебното съдържание по „Човекът и природата”, „Технологии и предприемачество”, „Изобразително изкуство”, „Човек и общество”. Предвижда се и разработване на система от интегрирани уроци (в бинарен формат) за реализиране от двама учители по различни учебни предмети.

Бизнес партньор на ОУ „Отец Паисий” в стартирането на STEM-центъра е „Образование и нови технологии“ ЕООД. Компанията работи в сферата на образованието с основен акцент върху интегрирането на съвременни технологични решения в образователния процес, разработване на образователен софтуер и алтернативни методики за преподаване и учене.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе