Деца посетиха площадката за опасни отпадъци в Разград

Вчера, 5 март, децата от „Добри стопани на планетата“ посетиха площадката за опасни битови отпадъци в Разград. Научиха и разбраха, че управлението на отпадъците има цел да се предотврати или ограничи вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда. Децата видяха и с интерес разгледаха специализиран оборудван транспорт с неговите отличителни емблеми, които насочват вниманието към опасните за хората и природата отпадъци. Интересно беше да научат, че опасните отпадъци се транспортират на определени места, където се обезвреждат, за разлика от битовите, които могат да се рециклират, ако са разделно събирани.

Огромни благодарности на г-н Дучев, който разказва за идеята да се изгради депото и графика на Общината за разделно събиране на опасните отпадъци от бита.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе