Безработицата в три общини в област Разград е намаляла

Равнището на безработица за страната по официални данни на Агенцията по заетостта (към 30.04.2021 г.) в общините Разград, Цар Калоян и Лозница е 6,11%.

Към 30 април регистрираните безработни лица в трите общини са 1882. Това е намаление на безработицата спрямо предходния месец със 60 лица или 3,2% и намаление със 720 лица спрямо април 2020 г.

YouTube

  • По възраст:

– до 24 г. – 2,8% /при 3,14% за предходния месец/;

– от 25 до 29г. – 4,5% / 4,6% за предходния месец

– от 30 до 49 г. – 47,44%  / 46,9%  за предходния месец;

– над 50 г. – 45,21% /45,3% за предходния месец.

  • По професионален признак:

– с работнически професии – 27,3% /при 27,6% за предходния месец/;

– специалисти – 21,99% /21,8% за предходния месец;

– без квалификация– 50,69% / 50,56% за предходния месец.

  • По признак образование:

– с висше образование – 11,31% /при 11,12% за предходния месец/;

– със средно специално и професионално образование – 36,98% /37,38%/;

– със средно общо образование – 9,24% /9,26%/;

– с основно и по-ниско образование – 42,45% /42,22%/.

  • Без квалификация – 954(50,69%)

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе