С „Азбучна молитва“ започна заседанието на Общински съвет-Разград днес

С „Азбучна молитва“ започна заседанието на Общински съвет-Разград днес. Творбата на Константин Преславски прозвуча в сесийната зала в изпълнение на Валентина Колева от Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“, а поводът бе предстоящият Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Прозвуча и „Върви, народе възродени“.

На 24 май бяха посветени и уводните думи на председателя на местния парламент Стоян Ненчев, който поздрави от трибуната на Общинския съвет дейците на образованието и културата. Той припомни и програмата за отбелязване на празника в понеделник, обяви имената на голяма част от заслужилите носители на награди – 17 отличници на випуск 2021, както и Студентът на годината.

YouTube

Тазгодишните носители на най-големите общински награди, свързани със сферата на културата и образованието, бяха определени с първите две решения на майската сесия на Общинския съвет.  29 съветници подкрепиха номинацията на поетесата Павлина Стаменова за наградата „Златен Пегас“ за нейната последна поетична книга „Дневник на сърцето“, която е издадена пред 2020 г. и се нарежда сред върховите постижения на поетичното изкуство в Разград, Лудогорието и България. 28 съветници пък гласуваха „за“ докладната на заместник-кмета Добрин Добрев, с която за наградата „Никола Икономов“ се номинира 90-годишната пенсионирана учителка Тинка Маркова. Призът й се връчва за дългогодишна педагогическа дейност и особен принос във възпитанието на десетки поколения млади хора в областта на духовността, изграждайки у тях любов към литературата и руската култура, като важна част от европейското духовно и културно наследство.

Съветниците подкрепиха и младите таланти на Разград с одобрението си на докладната на заместник-кмета Руска Вътева за приемане на Мерки за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби на Община Разград за 2021 г. и допълване на Общинската програма за закрила на детето за 2020-2021 г. Общата сума за подпомагане на талантливи деца е 25 000 лв., документът, който съветниците приеха, урежда реда на подаване на документи, както и уточнява изискванията към кандидатстващите в края на годината деца.

Общинският съвет даде разрешение за изготвяне на два подробни устройствени плана. Местните парламентаристи  приеха и докладна на заместник-кмета Мирослав Грънчаров за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на самостоятелен обект с площ 443,10  кв.м. в жк „Освобождение“  блок 1, предназначението на обекта е за търговска дейност, а началната тръжна цена – 443 888 лв.

Съветниците дадоха съгласие за продажба и на общински терен от 168 кв.м. в село Островче. Одобриха и годишния план за паша, както и дадоха съгласие за предоставяне на мери и пасища за общо и индивидуално ползване. Общата площ на пасищата е 29 290,625 дка.

На сесията бяха удължени сроковете за настаняване и наемното правоотношение на наематели на четири общински жилища.

Съветниците одобриха и годишния финансов отчет на „Диагностично-консултативен център–I-Разград” ЕООД гр.Разград за дейността му през 2020 година. Общите приходи от дейността на ”Диагностично-консултативен център-I-Разград” ЕООД гр.Разград през 2020 година са в размер на 689 488,01 лв., което представлява най-високата реализирана стойност на доходи от създаването му през 2000 година.

Като извънредна на сесията влезе и докладна за определяне на представител на Община Разград в извънредно Общо събрание на акционерите на МБАЛ“Св. Иван Рилски“, за което нямаше предварителна покана към Община Разград от управата на болничното заведение. В дискусията постъпи само едно предложение за представител – юристът Станислава Русева – и то бе одобрено от съветниците. Те подкрепиха и предложението техният представител да гласува „въздържал се“ по четирите точки от дневния ред. Първата е свързана с промяна в състава на Съвета на директорите, в новия директорски борд освен настоящите Теодор Гарвалов и д-р  Гечо Жеков влиза и Ивиан Бенишев на мястото на д-р Петър Тодоров. С решение на акционерите ще се определи и мандатът на Съвета на директорите, предложението е 3 години, ще бъде определено и възнаграждението на тримата членове на директорския борд, те ще се формират по реда на чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.

В дневния ден на сесията имаше и отговор на питане на общинския съветник Гюлчин Ахмедова относно състоянието на дървесната растителност в град Разград от 2010 г. насам.

 

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе