Окръжен съд – Разград обучи съдебните си заседатели за работа с КЕП

Съдебните заседатели при Окръжен съд – Разград преминаха обучение за работа с квалифициран електронен подпис /КЕП/. На 2.07. и 6.07.2021 г. системният администратор демонстрира в тестова среда подписване на съдебен акт и подписване на съдебен акт с особено мнение в Единната информационна система на съдилищата.

Съдебните заседатели са важна част от наказателния процес, като в определените от закона случаи, участват в първоинстанционните състави. Те имат равен глас, права и задължения със съдиите от състава, без изрично предвидените за съдията докладчик и за председателя на състава.

YouTube

Съгласно чл. 310 ал.1 НПК (изм. – ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 30.06.2021 г.) присъдата се изготвя в ЕИСС и се обявява от председателя незабавно, след като е подписана с квалифициран електронен подпис от всички членове на състава на съда.

С тази промяна съдебните заседатели вече имат ограничено право на достъп до ЕИСС, което включва достъпване до електронното дело, по което са избрани на случаен принцип, без право на редакция и добавяне в съдържанието на документа, а само изпълнение на функцията за преглед и подписване с КЕП на актовете по електронното дело, в качеството им на членове на съдебния състав.

Със заповед на административния ръководител-председател Лазар Мичев на всички заседатели бяха осигурени квалифицирани електронни подписи, които ще се съхраняват в съда. Те ще им бъдат предоставяни за съответното заседание.

След проведеното обучение, заседателите при ОС Разград могат ефективно и законосъобразно да изпълняват задълженията си.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе