Окръжен съд-Разград излиза в съдебна ваканция

Съгласно чл.329 от Закона за съдебната власт Окръжен съд-Разград излиза в съдебна ваканция. На основание заповед на административния ръководител-председател, през периода 2 август – 10 септември, подаването и получаването на документи не се преустановява. В съда е създадена организация за бързо и качествено обслужване на гражданите.

По време на съдебната ваканция се провеждат заседания по наказателни дела за определяне на мерки за неотклонение задържане под стража в досъдебното производство; съдебен контрол върху задържането под стража, както и производства за настаняване за изследване в психиатрично заведение.  Издават се разрешения за извършване на неотложни следствени действия като претърсване, изземване и обиск. Провеждат се разпити на обвиняеми и свидетели пред съдия.

YouTube

Гледат се и дела по бързи производства; дела за издръжка, за родителски права на ненавършили пълнолетие деца и за незаконно уволнение; искания за обезпечаване на бъдещи искове; делата по несъстоятелност; дела по Закона за защита от домашното насилие; дела, за които закон предвижда разглеждането в срок, по-кратък от един месец; дела за осиновяване на дете; както и съдебни производства за разглеждане на Европейски заповеди за арест.

Пълният текст на заповедта ще намерите на интернет-страницата на Окръжен съд-Разград, раздел „Документи” – “Стратегически документи” – „Вътрешни правила“:

https://razgrad-os.justice.bg/upload/66111/%D0%A0%D0%94-14-115%20%D1%81%D1%8A%D0%B4e%D0%B1%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе