Намалява безработицата в област Разград

Регистрирани безработни лица в общините Разград, Лозница и Цар Калоян към 30/06/2021 са 1653. Равнището на безработица за страната по официални данни на Агенцията по заетостта (към 30.06.2021 г.) е 5,20%.

В трите общините от разградска област се наблюдава намаление на безработицата спрямо предходния месец със 146 лица или 8,8%. Намаление със 721 лица спрямо юни 2020 г.

YouTube

  • По възраст:

– до 24 г. – 3,5% /при 3,8% за предходния месец/;

– от 25 до 29г. – 5,02% / 5,22% за предходния месец

– от 30 до 49 г. – 45,79%  / 46,13%  за предходния месец;

– над 50 г. – 45,67% /45,35% за предходния месец.

  • По професионален признак:

– с работнически професии – 26,55% /при 26,84% за предходния месец/;

– специалисти – 21,65% /21,73% за предходния месец;

– без квалификация– 51,78% / 51,41% за предходния месец.

  • По признак образование:

– с висше образование – 11,25% /при 11,11% за предходния месец/;

– със средно специално и професионално образование – 35,75% /36,24%/;

– със средно общо образование – 9,55% /9,28%/;

– с основно и по-ниско образование – 42,77% /43,35%/.

  • Без квалификация – 856(51,78%)

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе