Лекарства за COVID-19 ще минават по Здравна каса

Във връзка със заседание на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти от 15.09.2021 г. и в изпълнение на чл. 6, ал. 2 и ал. 3 на Наредба № 10 от 2009 г., на интернет страницата на НЗОК, линк „Лекарства, медицински изделия и храни”, подлинк „Лекарствени продукти“ е публикуван актуализиран Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 17 септември 2021 г.

В него са отразени включените в Позитивния лекарствен списък лекарствени продукти за профилактика или предотвратяване на усложненията на острото инфекциозно заболяване COVID-19.

YouTube

В отговор на писмо от НЗОК, до момента са подадени заявления от притежатели на разрешителни за употреба/ упълномощени представители  ( Приложение № 1 към чл. 4 от Наредба № 10 от 2009 г.) за заплащане на 18 лекарствени продукта.

Районните здравноосигурителни каси (РЗОК) са уведомени по електронна поща за извънредната актуализация на Списъка с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10. 

Списъкът с промените, в сила от 17.09.2021 г., може да видите тук.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе