Здравната каса поема важно лечение на пациентите с Паркинсон

За да функционират нормално пациентите се нуждаят от мозъчни пейсмейкъри. 6 години след въвеждането на така наречените „мозъчни пейсмейкъри”, които…

Здравната каса ще покрива повече дейности от догодина

В Министерство на здравеопазването ще бъде подписан анекса към Националния рамков договор за Медицинските дейности. Рамковият договор определя общите обеми на медицинските дейности и техните цени, които касата ще плаща,…