Министър Асен Меджидиев: Започваме работа по новите национални рамкови договори съвместно със съсловните организации и Националната здравноосигурителна каса

„Тази година трябва да бъдат подписани новите национални рамкови договори за медицински и за дентални дейности, които ще бъдат действащи…

Здравната каса ще покрива повече дейности от догодина

В Министерство на здравеопазването ще бъде подписан анекса към Националния рамков договор за Медицинските дейности. Рамковият договор определя общите обеми на медицинските дейности и техните цени, които касата ще плаща,…