КЕВР и Министерство на Енергетиката с информационна кампания към клиентите на доставчици на ел. енергия

Комисията за енергийно и водно регулиране и Министерството на енергетиката  стартират съвместна национална информационна кампания под надслов : #Бъди активен – плащай по-малко !, насочена към клиентите на доставчици от последна инстанция (ДПИ). Целта на инициативата е тази група небитови потребители да бъдат стимулирани да сключат договори с търговци за доставка на електроенергия от свободния пазар и по този начин да намалят разходите си.

С приети от КЕВР промени в Методиката за определяне на цените на електроенергията на ДПИ, считано от 1 ноември, сметките на тези потребители ще бъдат намалени с 15 лв. -30 лева на MWh. Мярката има краткосрочен характер и обхваща периода до 31.01.2022 г., като целта е да се ограничи негативното влияние на високите борсови цени на електроенергията за небитовите потребители. Към 1 ноември 2021 г. над 250 хил. небитови потребители не са избрали свой доставчик и се снабдяват с електроенергия от ДПИ, което е най-скъпия начин за доставка.

YouTube

Съвместната информационна кампания #Бъди активен – плащай по-малко! се провежда през периода на действие на промените в Методиката. В най-гледан часови пояс по Българската национална телевизия ще бъде излъчван специално създаден за целта видеоклип за ползите и начините за сключване на договор с търговци на електроенергия посредством платформата на КЕВР за смяна на доставчик на електрическа енергия https://platforma.dker.bg/. Видеоклипът вече е публикуван на сайтовете на КЕВР и Министерство на енергетиката. Той ще бъде популяризиран чрез касите на Изипей, както и от Информационна агенция „Фокус“. Посланията на кампанията ще достигнат до небитовите потребители на ДПИ и чрез изготвените тематични информационни листовки, които те ще получават заедно с месечните си сметки за електроенергия.

Партньор на съвместната информационна кампания е Националното сдружение на общините в България, което ще подпомогне провеждането на инициативата и на регионално ниво. Информационните материали ще бъдат разпространени до всички общини-членове на Сдружението, като по този начин ще бъдат обхванати възможно най-широк кръг заинтересовани небитови потребители на електроенергия.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе