МС одобри промени в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

Със свое решение правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

С предложените промени ще се гарантират правилното и ефективно прилагане на нормативната уредба, регламентираща изпълнението и управлението на средствата от фондовете на ЕС.

YouTube

Измененията и допълненията са свързани с приетата структура на Министерския съвет и Споразумението за съвместно управление на Република България за периода 2021 – 2025 г., в които се предвижда дирекция „Централно координационно звено“ от администрацията на МС да премине към Министерството на финансите. По този начин ще се постигане максимална ефективност и оптимизация на администрацията, като бъде развит експертният потенциал по координация, управление и контрол на средствата от ЕС с оглед успешното изпълнение на оперативните програми.

Предложените изменения и допълнения са в съответствие с Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. и със Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 година.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе