МС одобри промени в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

Със свое решение правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските…