С европроект повишават туристическата атрактивност на Исперих и района

След одобрен проект по Мярка 21 „Исперих – отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Исперих, местното Туристическо дружество „Димитровец” започна изпълнението на проектните дейности за опазване и валоризиране на културното и природното наследство. Безвъзмездното финансиране от Програмата за развитие на селските райони е 14 994,90 лева, което покрива 100% от планираните разходи, съобщават от Областен информационен център (ОИЦ) – Разград.

Проектът „С вдъхновение и почит – споделяй и преоткривай наследството на родния край” цели повишаване на туристическата атрактивност на територията.

YouTube

Преки участници в дейностите са членовете на туристическото дружество и местни граждани, които ще се включат в работата на клуб „Старият град”. Те ще преминат обучение за извършване на проучвателска дейност, свързана с миналото на град Исперих и с първите организирани пешеходни туристически прояви в местността „Текето” (сега Историко-археологически резерват „Сборяново”).

Чрез театрализирана възстановка-спектакъл „Старият Исперих в образи и случки” и изнесените 5 представления се очаква повече от 600 посетители да се докоснат до интересни лица и събития от миналото на града и региона.

Ще бъдат възстановени четири пешеходни туристически маршрута. За повишаване на туристическата атрактивност, на територията ще бъде предоставена информационна туристическа услуга чрез QR-код и туристическа брошура.

30 доброволци, основно младежи, ще участват в акции за почистване трасетата на маршрутите в ИАР „Сборяново” и местата по НАТУРА 2000.

Ще бъдат изработени информационни материали – вестници, плакати, туристически брошури и листовки, а резултатите от проекта ще бъдат представени в рамките на Обществен форум „Споделяй и преоткривай наследството на родния край”. В него ще участват широк кръг представители на местната общност.

Изпълнението на проекта ще допринесе за засилване чувството на принадлежност към родния край и местната идентичност. По този начин ще се очертае пътя от историческата памет до изграждане на нови, отговарящи на глобалното развитие на съвременния свят ценности.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

dm petroleum

Върни се горе