Областна администрация Разград кандидатства с проект в Брюксел за създаване на офис на Европейски цифров иновационен хъб в Разград

Областна администрация Разград се включи в престижно партньорство на местни и регионални власти, университети, работодателски организации и бизнеса за разработване на проектно предложение с наименование „Ускорена дигитализация на микро, малки и средни предприятия в Северен централен район чрез изграждане и развитие на Европейски цифров иновационен хъб“ по програма „Цифрова Европа“ (2021-2027 г.).

Водещ бенефициент по проекта е Регионален иновационен център „Амбициозно Габрово“.

YouTube

Партньори са Областна администрация Разград, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Национален военен университет „Васил Левски“, гр. Велико Търново, сдружение „Startup Factory“ – Русе, Община Силистра и националния Клъстер по мехатроника и автоматизация.

Ролята на Европейските цифрови иновационни хъбове, които ще бъдат създадени в целия Европейски съюз, е да предоставят на бизнеса и местната администрация иновативни цифрови решения и да ги интегрират в ежедневната им дейност. Европейските цифрови иновационни хъбове ще служат като точки, в които ще се предоставя най-новият цифров капацитет. Хъбовете  трябва да предлагат възможности за експериментиране и тестване на нови технологии според специфичните нужди и дейност на всяка компания или институция в публичния сектор.

Проектът е насочен към създаване на Европейски цифров иновационен хъб за Северен централен район, който като единна точка (едно гише) да предоставя услуги по дигитализация на бизнеса и администрацията в района в следните насоки:

  1. Иновационна екосистема и работа в мрежа – за идентификация и оценка на цифровите нужди на фирми и администрация.
  2. Тестване и експериментиране – предлагане на цифрови решения за нуждите на фирми и администрация. Осъществяване на връзка с високотехнологични ИТ компании (в т.ч. стартиращи предприятия), които имат готови решения за пазара.
  3. Подкрепа за намиране на финансиране за ускоряване на цифровизацията.
  4. Цифрово обучение – за ускорена цифровизация.

Европейският цифров иновационен хъб за Северен централен район се планира да бъде изграден в Габрово и да има децентрализирани офиси във всички други области в района: Разград, Русе, Велико Търново и Силистра. За функционирането му ще бъде използвана базата на Техническия университет в Габрово и ще бъде ангажиран научният капацитет на участващите в проекта университети и организации.

При одобрение на проектното предложение Областна администрация Разград ще може да осигури разкриване на такъв офис в нашата област, който да бъде близо до местните фирми с консултантски услуги за цифровизация; ще организира събития, демонстрации и обучителни семинари; ще извършва проучвания на нуждите от цифрови решения и др. подобни проектни дейности.

Към момента проектът премина успешно етапа на национална селекция и е подаден в Брюксел по  процедурата за подбор на проектни предложения за създаване на Европейски цифрови иновационни хъбове в Европейския съюз DIGITAL-2021-EDIH-01.

Включването в проекта е част от инициативата на областния управител на област Разград д-р Деян Димитров за активно сътрудничество с областите в Северен централен район с цел ускоряване на социално-икономическото развитие на региона.

С разработването на проекта, сътрудничеството се разширява, освен в сферата на туризма, и в насока иновации и дигитализация.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе