Окръжен и Районен съд-Разград обявяват конкурс за ученическо есе на тема „Законът и детето”

На 13.04.2022 г. Окръжен и Районен съд – Разград за поредна година организират „Ден на отворените врати в органите на съдебната власт“. Във връзка с провеждането на инициативата, двете институции обявяват конкурс за есе на тема „Законът и детето“.

Целта на инициативата е да се повиши правната култура на учениците, да се провокират творческите им търсения и вниманието им към съдебната власт.

YouTube

Условия за участие:

В конкурса могат да участват ученици от VIII до XII клас от учебните заведения в цялата страна.

Всяко есе трябва да съдържа следната информация:

 • име, презиме и фамилия на участника;
 • област, община, населено място, пълно наименование на училището, клас;
 • телефонен номер на участника или негов преподавател;
 • електронен адрес на участника.

Всеки участник има право да изготви едно есе.

Необходимо е конкурсните работи да отговарят на следните изисквания:

 • Формат DOC или DOCX на Microsoft Word;
 • Обем до три печатни страници формат А4;
 • Подравняване двустранно;
 • Шрифт Times New Roman – размер на шрифта: 12

Критерии за оценяване:

 • Демонстриране на познания по темата
 • Теза, съответстваща на формулираната тема
 • Оригиналност и творчески подход
 • Недвусмислено изразяване на лична позиция
 • Удачно подбрани аргументи
 • Използване на подходящи езикови средства за постигане на убедителност и въздействие
 • Спазване на езиковите норми

Есетата се подават лично или по ел. поща в срок от 9.00 ч. на 07.03.2022 г. до 17.00 часа на 07.04.2022 г. на адрес гр. Разград 7200, пл.”Независимост” № 1, Окръжен съд – Разград, стая № 217, на вниманието на Т. Маринова – „Човешки ресурси” – за конкурса за есе или по електронната поща на Окръжен съд – Разград: [email protected]

Постъпилите творби се оценяват от жури, утвърдено от организационния комитет.

При спазване на актуалните противоепидемични мерки призьорите ще бъдат поканени на церемония по награждаването, която ще се състои в Деня на отворените врати – 13.04.2022 г. /сряда/ от 13.30 ч., като мястото ще бъде уточнено допълнително.

При обективна невъзможност церемонията да се проведе, наградите на победителите ще бъдат изпратени по пощата. Отличените есета ще бъдат публикувани на интернет сайта на Окръжен съд – Разград.

Телефони за повече информация: 084/66-11-84 и 0877 455 006.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе