В Разград се състоя дискусия по проект за подобряване работата на правоприлагащите органи

В заседателната зала на Общински съвет – Разград се проведе дискусия за обсъждане на нормативната уредба и приложението ѝ при защитата на човешките и граждански права.

Събитието бе организирано от Сдружение „Искам да Знам” град Шумен, в партньорство с Фондация „Отворена врата” гр. Перник, и е в рамките на проект №BG05SFOP001-3.003-0141-С01 „Гаранциите за върховенство на закона – път към по-независима и прозрачна съдебна власт”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020.

YouTube

Участваха представители на съдебната власт, Адвокатска колегия – Разград, юристи от областната и от общинските администрации в Лудогорието, и управителят на Областен информационен център (ОИЦ) – Разград Юлиян Данаилов.

Приветствие към участниците и гостите отправи Областният управител на област Разград и доктор по право Деян Димитров.

Калин Славов от Асоциация „Прозрачност без граници” представи аналитичен доклад от проучвания на съдебни, адвокатски и медиаторски практики с фокус върху предложенията за промени в нормативната уредба.

Споделени бяха мнения и предложения за оптимизиране на законодателството и подобряване работата на правоприлагащите органи в страната.

Кратко представяне на създадената Обществена електронна платформа за активен диалог, граждански мониторинг и обществена подкрепа на реформата в съдебната система www.moetopravo.bg, направи представителят на бенефициента Галина Минчева.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе