Писател и пианист – номинирани за общинските награди „Златен Пегас“ и „Никола Икономов“

19 докладни записки са включени в дневния ред на общинските съветници от Разград за заседанието им през месец май, което ще се проведе на 17 май, вторник.

Обсъждането на докладните от Постоянните комисии започна днес с общо заседание на комисиите по култура, културно-историческо наследство и духовни ценности и по образование и наука. На него бяха представени и одобрени две докладни на Кмета Денчо Бояджиев за удостояване на заслужили разградчани с награди, които се връчват на 24 май – Денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

YouTube

Предложението за Наградата на името на Никола Икономов, внесено от Инициативен комитет, е за младия пианист Фидоси Керчев. С тази награда се удостояват творци и дейци на културата и образованието, учители, научни работници, юристи с принос към утвърждаване на конституционализма, културни и научни институти, читалища, училища, издателства и други институции с принос към популяризиране на културния живот и културно-историческото наследство на Разградския край. 23-годишният пианист прави първите си стъпки в музиката в Разград, в момента се обучава в магистърска степен в Кралската консерватория в Брюксел, има множество награди от национални и международни конкурси, както и концерти и изяви по света и у нас. Мотивите за номинирането на Фидоси Керчев с наградата на името на Никола Икономов са „за значим принос към популяризирането на културния живот и културно-историческото наследство на Разградския край далеч зад пределите на община Разград, на сцените по целия свят“. Докладната получи подкрепа от 4 общински съветници от комисията по култура, 7 – от комисията по образование и 5 от представители на други институции с право на глас за тази награда.

6 гласа „за“ получи номинацията за наградата „Златен Пегас“. С нея се удостояват творци и творчески колективи за значими постижения и принос в развитието на българската национална култура в областта на литературата, визуалните изкуства, театрално, музикално и танцово изкуство, публицистика, журналистика, архитектура. Номинацията на Инициативен комитет е за Димитър Петров – писател, краевед, автор на исторически научни статии, кореспондент на местен и централен печат, носител на множество награди от литературни конкурси. Димитър Петров е директор на Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“. Връх в творчеството му е излязлата през 2021 г. книга на издателство „Захарий Стоянов“ сборник разкази „Асо купа“, оценен като значим принос в българската белетристика през 2021 г.

Сред останалите докладни записки, които бяха разгледани на заседанията на комисиите днес и ще бъдат гласувани на сесията следващия вторник, са: предложение за избор на съдебни заседатели в Районен съд-Разград; избор на комисия за определяне на съдебно заседатели за Окръжен съд-Разград; приемане на годишен финансов отчет на „Диагностично-консултативен център-I-Разград“ЕООД за дейността му през 2021 г.; актуализация на цени за право на рекламна дейност в Наредба №13 за рекламната дейност на територията на Община Разград съобразно отчетената от Националния статистически институт годишна инфлация за 2021 г. от 7,8%.; учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот-частна общинска собственост на Сдружение „Туристическо дружество „Буйна гора“, приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Разград през 2022 г. и други.

На сесията на 17 май предстои обсъждане и на предложение за закриване на ОУ“Кирил и Методий“-с. Киченица. Това е общинското училище, при което има най-голяма и трайна тенденция за намаляване на броя на учениците под нормативно определения минимум, сформиране на паралелки, слети от два класа и най-голяма необходимост от дофинансиране от общинския бюджет – 30 896 лв. за учебната 2021/22 г. В момента учениците там са 31, като част от тях са от Разград и други населени места, при проверки в три поредни дни през април е установено, че учебните занятия се посещават от съответно: 14, 14, 17 ученика. За следващата учебна година на прием в първи клас подлежат 3 деца. При съпоставяне на броя на паралелките в училището в Киченица средно един учител работи с 8 ученика, а в останалите общински училища в селата средно един учител работи с 22 ученици. Материалната база не е добра, училището е с външна тоалетна, в интерес на децата е да получат възможност за по-добро образование в по-подходяща среда сред повече свои връстници – коментираха съветници на заседанието на комисията по образование днес. 6 от тях одобриха предложението за закриване на училището в Киченица и пренасочване на учениците да продължат образованието си в ОУ“Г.С.Раковски“, 1 гласува „против“, а 1 – „въздържал се“.

Заседанието на Общински съвет-Разград е на 17 май от 13,30 ч. в залата на 11 етаж на Община Разград. Може да се проследи онлайн на интернет и Фейсбук страниците на КИС 13 и на Община Разград.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе