Проведе се иновационен форум „Декарбонизация на транспорта“

Областният управител д-р Деян Димитров участва в работата на иновационния лагер „Декарбонизация на транспорта“, който се провежда в Русе. Той се организира от община Русе в партньорство с Русенския университет „Ангел Кънчев“ и с Асоциацията на дунавските общини „Дунав“.

Д-р Димитров се срещна с ректора на Русенския университет академик Христо Белоев. В разговора участва и професор Станка Дамянова, директор на филиал Разград към висшето учебно заведение.

На работната среща бяха обсъдени възможностите във филиала да бъдат разкрити нови, атрактивни за бъдещите студенти специалности, които биха били полезни за областта и за местния бизнес.

Според организаторите във форума „Декарбонизация на транспорта“ участват повече от 120 политици и практици, учени и иноватори, предприемачи, бизнес асоциации и граждански организации в областта на транспорта, енергийните системи, околната среда, градското и речното крайбрежно планиране, местното и регионалното развитие.

Инициативата е част от проект по програмата на Европейската комисия и Съвместния изследователски център „Науката среща регионите“. дунавските общини „Дунав“. Идеята е да бъдат формулирани прототипи и концепции за ограничаване на вредните емисии от транспорта, които да бъдат събрани, описани и заложени в бъдещите стратегически документи на областта.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе