Пианистът Фидоси Керчев е новият носител на наградата „Никола Икономов”, а Димитър Петров – на „Златния Пегас”

Със ставане на крака при изпълнение на Химна „Върви, народе възродени“ започна заседанието на Общински съвет-Разград в навечерието на 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Председателят на местния парламент Стоян Ненчев отправи пожелания към просветните и културни дейци за предстоящия празник, а като първи две точки в дневния ред на местните парламентаристи бяха преместени две докладни, свързани с 24 май.

Първо бе одобрено с 26 гласа „за” предложението за тазгодишният носител на приза „Златен Пегас”. Това е Димитър Петров – писател, краевед, автор на исторически научни статии, кореспондент на местен и централен печат, носител на множество награди от литературни конкурси. Димитър Петров е директор на Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“. Връх в творчеството му е излязлата през 2021 г. книга на издателство „Захарий Стоянов“ сборник разкази „Асо купа“, оценен като значим принос в българската белетристика през 2021 г. С наградата „Златен Пегас” се удостояват творци и творчески колективи за значими постижения и принос в развитието на българската национална култура в областта на литературата, визуалните изкуства, театрално, музикално и танцово изкуство, публицистика, журналистика, архитектура.

YouTube

С наградата на името на Никола Икономов се удостояват творци и дейци на културата и образованието, учители, научни работници, юристи с принос към утвърждаване на конституционализма, културни и научни институти, читалища, училища, издателства и други институции с принос към популяризиране на културния живот и културно-историческото наследство на Разградския край. Новият носител на тази награда е 23-годишният пианист Фидоси Керчев, предложението получи 28 гласа „за”. Той прави първите си стъпки в музиката в Разград, в момента се обучава в магистърска степен в Кралската консерватория в Брюксел, има множество награди от национални и международни конкурси, както и концерти и изяви по света и у нас. Мотивите за номинирането на Фидоси Керчев с наградата на името на Никола Икономов са „за значим принос към популяризирането на културния живот и културно-историческото наследство на Разградския край далеч зад пределите на община Разград, на сцените по целия свят“.

Двете награди ще бъдат връчени на общоградското тържество на 24 май.

Още 19 докладни записки бяха внесени за разглеждане на заседанието на Общинския съвет, няколко от тях не получиха одобрението на съветниците.

Без валидно решение остана докладната за определяна не представител на Община Разград в заседанието на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав” и упълномощаването му как да гласува по предложенията за решения. Съветниците обсъдиха две предложенията, и двете свързани с липсата на консолидация на сектора на територията на областта, която не се случва заради отказа на две общини – Исперих и Самуил – да се включат в асоциацията на територията, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав”. Нито предложението представителят на Община Разград да се яви на заседанието, но да не се регистрира, нито това да гласува против всички предложения се приеха от мнозинството.

Не бе приета и докладна за даване на съгласие за продажба на два придаваеми общински терени по улична регулация в село Раковски. Стойността на сделките щеше да е съответно 800 и 859 лв., като 30% от сумата щеше да се изразходва за социална и техническа инфраструктура в селото. Докладната обаче получи само 18 гласа „за”, а бе необходимо одобрение от две трети от съветниците.

Не бе одобрена и докладна, по която съветниците трябваше да се произнесат по искане чрез Администрацията на Президента на Република България за опрощаване на дължими държавни вземания. Съветниците изискаха справка за длъжницата, която се оказа жена на средна възраст, разведена, безработна, с недвижим имот в центъра на Разград. Искането й бе за опрощаване на такса смет и данък сгради на стойност 578,85 лв. Подкрепиха го 6 съветници, 5 бяха против, а 9 – въздържали се.

Останалите докладни записки получиха одобрението на съветниците, като най-дълга бе дискусията по докладната за закриването на ОУ”Кирил и Методий” в село Киченица. Аргументите за закриването бяха разяснени както от общинското ръководство, като и от експертите в отдел „Образование и спорт”. Това е общинското училище, при което има най-голяма и трайна тенденция за намаляване на броя на учениците под нормативно определения минимум, сформиране на паралелки, слети от два класа и най-голяма необходимост от дофинансиране от общинския бюджет – 30 896 лв. за учебната 2021/22 г. В момента учениците там са 31, като част от тях са от Разград и други населени места, при проверки в три поредни дни през април е установено, че учебните занятия се посещават от съответно: 14, 14, 17 ученика. За следващата учебна година на прием в първи клас подлежат 3 деца. Материалната база не е добра, училището е с външна тоалетна, в интерес на децата е да получат възможност за по-добро образование в по-подходяща среда сред повече свои връстници – обединиха се по-голямата част от съветниците. Някои от тях са посетили лично училището и са се уверили, че училищната база в съседното село Раковски, където се предвижда децата да бъдат насочени, е много по-подходяща за пълноценен учебен процес за децата от Киченица. Срещу закриването на училището се обяви кметът на селото Южджан Рамаданов, но в отговор на въпрос от съветник той призна, че и неговите деца не са завършили основното си образование в Киченица.  

Докладната за закриването на училището получи подкрепа от 17 общински съветници, 7 гласуваха против, останалите присъстващи в залата не участваха в гласуването.

Сред останалите докладни записки, които бяха одобрени от съветниците, са: предложение за избор на съдебни заседатели в Районен съд-Разград; избор на комисия за определяне на съдебно заседатели за Окръжен съд-Разград; приемане на годишен финансов отчет на „Диагностично-консултативен център-I-Разград“ЕООД за дейността му през 2021 г.; актуализация на цени за право на рекламна дейност в Наредба №13 за рекламната дейност на територията на Община Разград съобразно отчетената от Националния статистически институт годишна инфлация за 2021 г. от 7,8%.; учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот-частна общинска собственост на Сдружение „Туристическо дружество „Буйна гора“, приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Разград през 2022 г. и други.

Одобрена бе и докладна записка за продажба на два имота – частна общинска собственост – чрез публични търгове с тайно наддаване. Те са намират на ул. „Костур” в Разград, началните тръжни цени за продажбата им са съответно  194 050 лв. и 276 324 лв.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе