Общо 8 800 хора с увреждания са започнали работа чрез посредничеството на бюрата по труда през 2021 г.

Общо 8800 хора с увреждания са започнали работа чрез посредничеството на бюрата по труда през 2021 г. Това показват данните в годишния отчет за изпълнение на политиката за правата на хората с увреждания през миналата година. От тях 2931 хора с увреждания са били наети на субсидирани работни места с финансиране от държавния бюджет и по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Държавата е финансирала и обученията на 628 души с увреждания.

Статистиката показва, че през 2021 г. като безработни в бюрата по труда са били регистрирани 11 996 души с намалена работоспособност. Броят им намалява с 432 в сравнение с 2020 г. или с 3,5%.

YouTube

През миналата година 19 души с трайни увреждания са получили средства за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност. Финансирането за обезпечаване на разходите по проектите им е общо 365 646 лв. и e осигуренo от Агенцията за  хората с увреждания. Със средствата са създадени фирми в сферата на услугите като заведения за хранене, хранителни магазини, козметични услуги, къща за гости, фотографски услуги, транспортни услуги.

Агенцията за хората с увреждания е финансирала и 45 проекта за изграждане на достъпна жилищна среда. Със средствата са изградени рампи, подемни платформи, асансьори в жилищни сгради и прилежащите към тях пространства. През 2021 г. са осигурени средства и за 5 проекта за приспособяване на лек автомобил за управление от хора с трайни увреждания или за закупуване на приспособено моторно превозно средство. Общата стойност на финансираните договори по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност през миналата година е над 1,7 млн. лв.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе