ОУ „Иван Сергеевич Тургенев“ приключи  успешно работа си  по проект „ЗаЕдно училище на толерантността“

ОУ „Иван Сергеевич Тургенев“ приключи  успешно работа си  по проект „ЗаЕдно училище на толерантността“ по КП 33.20-2021  Приоритет 2  финансиран от “Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства“.

Целевата група бяха ученици от 1 – 7 клас, разпределени в различи клубове. Идентифицираните потребности  на учениците чрез участието им в дейности в клубовете превърна ОУ „И. С. Тургенев“ в място за всяко дете.

YouTube

С реализирането на проекта се постигна развитие на нови форми на извънкласни форми насочени към представяне на етно-културното богатство. Включени бяха напълно доброволно, според интересите и желанията на учениците и това доведе до възпитанието им в дух на толерантност, хуманизъм и приемане на различията чрез средствата на изобразителното изкуство, танцовото изкуство, литературата и фолклора.

Извънкласните форми на обучението целяха да развият творческите способности и талантите на учениците, уплътниха свободното време и осмислиха по-добре престоя им в училище.

Реализирането на проекта  създаде условия за успешна интеграция на ученици от различни етноси чрез взаимно опознаване, подобряване достъпа до качествено образование, повишаване на културната среда чрез традициите, обичаите и творческата работа.

В проекта участваха ученици, учители и представители на центъра  за междуетнически диалог и толерантност “АМАЛИПЕ”.

Проектът допринесе за по-качествена и успешна интеграция на учениците от различни етноси, повлия върху тяхната мотивация, спомогна за поддържане и развиване  на умението за общуване между подрастващите.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе