Омбудсманът до КЕВР: Високата цена на водата в Разград и Силистра не отговаря на лошото качество на услугата

Омбудсманът Диана Ковачева се противопостави на поредното предстоящо  увеличение на цената на водата, заложено, този път, в ценовите предложения на бизнес плановете на „ВиК Дунав“ ЕООД гр. Разград и „ВиК“ ООД гр. Силистра.

Припомняме, че при предишни обсъждания проф. Ковачева последователно възрази и срещу повишението на цените на ВиК услугите в областите Монтана, Плевен, Велико Търново, Габрово, Русе, Стара Загора, Варна, Ловеч и Търговище.

YouTube

Становището на Омбудсмана бе представено днес от началника на отдел „Права на потребители на административни и обществени услуги“ към обществения защитник – Нина Бояджиева, която участва в обществените обсъждания на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за утвърждаване цената на водата в Разград и Силистра.

„В настоящия момент ВиК Разград и ВиК Силистра предлагат услугите си на едни от най-високите цени в страната, които са съответно на четвърто и второ място по цена, но в същото време качеството на предоставянето им остава ниско”, заяви Бояджиева.

В позицията бе подчертано, че недоволството на гражданите е основателно, защото реални ползи от поскъпването на цената на водата не се наблюдават.

Предвиденото увеличение в района на Разград т.г. е с 46% повече спрямо 2021 г. Така цената на ВиК услугата там ще нарасне от 3,632 лв. /с ДДС/, на 5,302 лв. /с ДДС/, а през 2026 г. се предвижда тя да скочи с 67% спрямо 2021 г., т.е. от 3,632лв. /с ДДС/, на 6,079 лв. /с ДДС/. Беше подчертано, че тези цени са съвсем близо до прага на социалната поносимост, който за 2022 г. е 5,31 лв., а за 2026 г. – 6,09 лв.

„Предвиденото повишение на цените на водата в Силистра също е почти на прага на социалната поносимост – за 2022 г. той е 5, 114 лв., а за 2026 г. – 5, 862 лв.“, посочи Бояджиева.

45% е увеличението за т.г. на цената при ВиК Силистра спрямо 2021 г. – от 3,468 лв. /с ДДС/, на 5, 035 лв. /с ДДС/), като през 2026 г. цената на ВиК услугата се предвижда да набъбне с 69% спрямо 2021 г., т.е. от 3,468 лв. /с ДДС/, на 5, 861 лв. /с ДДС/.

„Този факт се доказва и от данните в Докладите на работната група на КЕВР, съгласно които „ВиК-Дунав“ ЕООД гр. Разград не постига 12 от определените с Решение № ПК-1/28.05.2021 г. на регулатора прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите, сред които „общи загуби на вода“ и „събираемост“. „ВиК“ ООД гр. Силистра не постига 9 от тези показатели, сред които също е „общи загуби на вода“, се казва в становището на омбудсмана.

Проф. Ковачева обръща внимание и на информацията от Годишния доклад и сравнителен анализ на състоянието на ВиК сектора в Република България за 2020 г., приет с решение на КЕВР на 30 септември 2021 г., според който оценката по 21 показателя за качество на ВиК Разград, включително „общи загуби на вода“, е „пълно неизпълнение“, като при ВиК Силистра по 19 показателя за качество, включително „общи загуби на вода“, също е „пълно неизпълнение“.

На следващо място омбудсманът подчертава, че КЕВР приема, че бизнес плановете на ВиК Разград и ВиК Силистра са одобрени без възражение от съответните Асоциации по ВиК (АВиК), тъй като в определения 45-дневен и 35-дневен срок АВиК не са взели решения за съгласуване на бизнес плановете.

„Действително, Общото събрание на АВиК Разград с точка от дневния ред за съгласуване на ревизирания бизнес план, не се е провело, поради липса на кворум. Както вече съм посочвала обаче, регулаторът не следва да допуска само на формално основание, че бизнес плановете са приети от АВиК, тъй като реално те не са приети. Още по-притеснителна е ситуацията с приемането на бизнес плана на ВиК Силистра от АВиК. На проведеното на 17.06.2022 г. заседание на общото събрание на Асоциацията е взето решение, че бизнес планът не е съгласуван. Видно от съставения протокол, Общинските съвети на Силистра, Дулово и Главиница излагат конкретни мотиви в подкрепа на решението си за неприемане на бизнес плана и ценовото предложение, но това не е отчетено от регулатора“, категорична е проф. Диана Ковачева.

В заключение омбудсманът посочва, че ако КЕВР одобри предложените увеличения на цените на водата в областите Разград и Силистра, клиентите на дружествата ще бъдат още по-затруднени да плащат сметките си за вода. А това освен, че ще създаде предпоставки за прекъсване на водоснабдителната услуга поради натрупан дълг, ще доведе и до нарастване на несъбираемите вземания на ВиК оператора. 

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе