Общинският съвет в Кубрат проведе редовно заседание, на което бяха гласувани и приети общо 12 докладни записки

Общинският съвет в Кубрат проведе редовно заседание, на което бяха гласувани и приети общо 12 докладни записки.

На заседанието бяха приети годишните финансови отчети за 2021 година на “Кубратска гора” ЕООД, на “МБАЛ – Кубрат” ЕООД и на ВиК “Меден кладенец” ЕООД в Кубрат.

YouTube

Мнозинството от съветниците даде съгласието си за удължаване срока на договора за търговско управление на управителя на ВиК „Меден кладенец” ЕООД в Кубрат Самир Джавдет.

Съветниците одобриха продажбата на седем незастроени урегулирани поземлени имоти в село Горичево чрез публичен търг с явно наддаване, както и продажбата на няколко моторни превозни средства, собственост на „Кубратска гора“ ЕООД чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.

Местните парламентаристи решиха да отдадат под наем незастроени имоти в урбанизираните територии на Община Кубрат за земеделско ползване.

На сесията бе одобрено възлагане на услуга от общ икономически интерес по проект „Патронажна грижа + в община Кубрат”, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.004 – ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + – Компонент 2.

Съветниците приеха актуализиране на списъка със средищни училища на територията на община Кубрат, като одобриха и сключването на споразумение за побратимяване на община Кубрат с община Чукурова, област Адана в Република Турция.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02vPjWAyJVozGatdJyphcE77Z8DoHU81kLcrqsfpfNSY4vPaxSBuYLCEcSoRuezh2ml&id=1600812993383417

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе