Комисия определи номинациите на област Разград за Съвета на децата

Комисия за разглеждане на постъпилите кандидатури от общините на територията на Област Разград и за извършване на подбор за членовете на Съвета определи днес номинациите на региона за институцията, която функционира към Държавната агенция за закрила на детето. Комисията е назначена със заповед на Областния управител д-р Деян Димитров.

В комисията участваха представители на: отдел „Закрила на детето“ при Дирекция „Социално подпомагане“- Разград; Регионалното управление на образованието-Разград, ОДМВР-Разград, Регионална здравна инспекция-Разград, Областна администрация-Разград и журналист. Класирането се извършва след като предварително кандидатите са представили мотивационни писма и са номинирани от общинските администрации, в които живеят.

YouTube

В област Разград три от общините предложиха кандидати – община Завет – двама, а община Разград и община Кубрат – по един. Номинациите са в четири направления – 1. Членове на училищни форми за самоуправление или на детски/младежки съвети, парламенти и др.; 2. Представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса; 3. Представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца; 4. Индивидуални кандидатури.

След обобщаването на оценките на членовете бяха класирани и четиримата кандидати. По направление 1, където кандидатите бяха трима, класирането е: 1. Жизел Месутова Кьосева от Разград; 2. Максимо Мирослав Тодоров от Кубрат и 3. Едаа Еюбова Исметова от Завет. По направление 2 на първо място е Ахра Кемал Хатиб. Според предварително обявения регламент окончателния избор на представителя на област Разград ще бъде направен от национална оценителна комисия, назначена от председателя на Държавната агенция за закрила на детето.

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва представители на младите хора от всяка административна област и на децата от уязвими групи и им дава възможност да обменят знания, умения и ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

След събитието д-р Димитров прие двама от участниците, като им даде мъдри съвети и препоръки за тяхното личностно развитие. Съветът му бе да не спират да се борят, да се развиват и да имат визия за бъдещето си.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе