Проведе се редовното заседание на общинския съвет в Кубрат

На редовно заседание Общинският съвет в Кубрат прие допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 година и предложение за продажба на имоти от общинския горски фонд в землището на село Савин.

Мнозинството от съветниците даде съгласието си за продажба на поземлен имот в землището на с. Мъдрево, както и за продажбата на други незастроени имоти в селата Мъдрево и Равно.
Местният парламент одобри единодушно прехвърлянето на краткотрайни и дълготрайни материални активи от Община Кубрат, като първостепенен разпоредител с бюджет, на Районното полицеско управление в Кубрат.

YouTube

Съветниците решиха да отдадат под наем без търг или конкурс части от недвижим имот – общинска собственост, за здравни дейности, касаещи кабинетите на лекуващи лекари.

След разгорещени дебати общинарите решиха да отдадат под наем части от имоти общинска собственост за поставяне на преместваем обект, тип павилион или лавка, съгласно одобрена схема по чл. 56 от Закона за устройство на територията.

В края на заседанието беше приета и Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината.
По време на заседанието бяха разгледани и приети общо осем докладни записки.

МЕСТНИЯТ ПАРЛАМЕНТ В КУБРАТ ЗАСЕДАВА НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕНа редовно заседание Общинският съвет в Кубрат прие…

Posted by Община Кубрат on Thursday, July 21, 2022

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе