Близо 4 млн. лв. отиват за физическа активност и спорт за деца и ученици

Правителството одобри 3 975 115 лева за физическа активност, спорт и спортно­туристически дейности на децата и учениците за 2022 година.

По бюджетите на общините се разпределят 3 568 745 лв. за 797 795 деца и ученици в общинските и частните детски градини и училища и в духовните училища. Министерството на образованието и науката получава 406 370 лева за 200 деца и 81 154 ученици от държавните  училища, в това число 5895 лева за Техническия университет – София, към който е технологичното училище „Електронни системи“.

YouTube

Минималните диференцирани размери на паричните средства за физическа активност,  физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и ученици в институции  в системата на предучилищното и училищното образование са определени с постановление на  Министерския съвет от 2020 година на 3 лв. за дете и на 5 лв. за ученик. Те се осигуряват ежегодно със Закона за държавния бюджет.  Средствата се определят на базата на разработени от детските градини и училища проекти за подпомагане на активността. С · тях се финансират дейности, свързани с подготовката и участието в учебната и спортносъстезателната дейност. Целта на · подпомагането е да се мотивират децата и учениците за системни занимания с физически упражнения и спорт.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе