Приключи 25-ото издание на инициативата „Еко лято“ в Разград

Вече двадесет и пет години Центърът за ученическо техническо и научно творчество  в Разград изпълнява общинската програма за екологично възпитание на подрастващите, известна повече като ЕКОЛЯТО. Инициативата бе открита в самото начало на месец юли и приключи на 12 август – Международния ден на младежта. През този период сто и двадесет ученици от IV до VIII клас бяха разпределени в 8 временни ваканционни групи в три смени с продължителност по две седмици.

YouTube

Тази година програмата отново бе съобразена с изискванията на РЗИ-Разград поради въведените допълнителни мерки за предпазване от COVID. Първата беседа с децата от всяка смяна се провеждаше от специалисти от инспекцията. Всяка смяна завършваше с Детска академия по безопасност, организирана от ОД на МВР-Разград с традиционния партньор Български червен кръст и младежите от БМЧК. В инициативата бяха включени дейности с Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Общински съвет по наркотични вещества и  Превантивно-информационен център.

Незабравими емоции с оригинални идеи за участниците оставиха преподаватели от Русенски университет „Ангел Кънчев“ – филиал Разград, дългогодишен партньор на ЦПЛР-ЦУТНТ. Друг партньор в инициативата бе Регионален исторически музей. Много от учениците за пръв път посетиха Комитетската къща в с.Пороище. Програмата включваше и дейности с кариерния консултант към ЦПЛР-ЦУТНТ с решаване на казуси и задачи за професионално ориентиране. Презентиран бе и клуб „Млад кулинар“ с идеи и рецепти за здравословно хранене. Посещението на ДЛС Воден-Ири Хисар за пореден път остави незабравими впечатления с организираните занимания на открито в горската местност.

Съпътстваща инициатива е Детската академия по безопасност, организирана  от ОД на МВР за двадесет и втора поредна година под дърветата в Градския парк. В секцията на БЧК млади доброволци обясняваха правилата за оказване на първа помощ в различни ситуации, като децата сами участваха в демонстрациите.

Трета поредна „Детска академия по безопасност“ се проведе в Разград

Логистична и организационна подкрепа при осъществяване на програмата оказаха специалисти от отдел „Опазване на околната среда“ и отдел „Социални услуги и здравеопазване“ в Община Разград.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе