Оползотворяващи свободното си време млади хора посетиха ОИЦ – Разград

Близо петдесет участници и техните ръководители от първа смяна на инициативата за екологично възпитание на подрастващите „Еколято 2019” посетиха Областния…