Община Разград спечели проект за изграждане на спортна площадка в двора на ППМГ “Акад. Н.Обрешков“, СУ “Христо Ботев“ и Спортно училище-Разград

Община Разград спечели финансиране за проект за изграждане на спортна площадка в двора на ППМГ “Акад. Н.Обрешков“, СУ “Христо Ботев“ и Спортно училище-Разград. Средствата са от Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общински училища на Министерството на образованието и науката. Целта на Програмата е подобряване на условията за провеждане на учебните часове по физическо възпитание на открито за пълноценно упражняване на спортните дейности в училищата като предпоставка за разширяване на обхвата и оптимизиране на двигателния режим на учениците.

Отпуснатото финансиране за площадката в двора на трите училища е 165 083 лв. Идейният проект предвижда на площ от над 1000 кв.м. да могат да се провеждат занимания по 4 вида спорт. Ще се обособят, оборудват с мрежи, врати и кошове и ще се очертаят три площадки – волейболна, баскетболна и футболна, ще бъде обновена и пистата за 60 метра бягане. По-голямата част от комбинираното спортно съоръжение – без футболното игрище – ще бъде с противоударна настилка, тъй като финансиращата програма има ограничения по отношение на общата площ за подобна настилка.

YouTube

В трите училища учат общо 909 ученика, изграждането на новата спортна площадка ще позволи провеждането на часовете по физическо възпитание и спорт на открито едновременно от трите учебни заведения.

Предстои провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител на дейностите по проекта. Според Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общински училища ремонтните работи трябва да приключат до месец май 2023 г.

През настоящата година това е третата училищна спортна площадка – обект на обновяване от страна на Община Разград. Ремонтните дейности на спортната площадка в ОУ “Никола Икономов“ вече приключиха. Там бе извършен демонтаж и монтаж на предпазна ограда, подмяна на бетоновата настилка, доставка и монтаж на изкуствена трева включително пясък. Стойността на ремонтните работи бе 33 930 лв., а средствата – от общинския бюджет.

В момента се провежда обществена поръчка с предмет „Инженеринг – проектиране и изграждане на спортна площадка в двора на ОУ „Иван Сергеевич Тургенев“ гр. Разград“. Проектът се финансира със средства от общинския бюджет, като прогнозната стойност на обществената поръчка е 90 833,33 лв. Мултифункционалното игрище ще може да се използва за: футбол, хандбал, баскетбол, волейбол, колективни игри /”народна топка” и др./ и масови физически упражнения за учениците от ОУ „Иван Тургенев“.

Така общата сума, инвестирана в обновяване на спортни съоръжения в учебни заведения на територията на Община Разград само през тази година, ще стане близо 300 000 лв. без ДДС.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе